Leekster Tak toegekend aan Willem Pastoor van Telecom Service Groep

Leekster Tak toegekend aan Willem Pastoor van Telecom Service Groep

LEEK – Zaterdag 11 november om 14.30 uur is er tijdens een speciale raadsvergadering in het gemeentehuis van Leek de gemeentelijke onderscheiding de Leekster Tak toegekend aan de heer Willem Pastoor van Telecom Service Groep.

De heer Pastoor wordt de onderscheiding toegekend als blijk van waardering voor de positieve uitstraling van de gemeente Leek met name op het gebied van werkgelegenheid. 

Achtergrondinformatie De Leekster Tak
In 1979 besloot de gemeenteraad tot het instellen van de Leekster Tak. In 1981 werden criteria opgesteld voor de toekenning daarvan, nl.: “De Leekster Tak wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die zich zodanig verdienstelijk heeft gemaakt dat de gemeente Leek daarvan langdurig of intensief heeft kunnen profiteren. De penning kan worden uitgereikt voor verdiensten op industrieel, sociaal, cultureel of ander terrein, die de promotie van Leek hebben bevorderd. De verdiensten kunnen zich over langere tijd hebben uitgestrekt, maar ook betrekking hebben op een gebeurtenis in het jaar van de toekenning van de penning. Bij voorkeur wordt de penning uitgereikt aan een persoon of instelling van buiten de gemeente Leek, die als dank voor de bewezen diensten De Leekster Tak mag komen halen (zoals dat vroeger gebeurde als herinnering aan een volbrachte schaatstocht naar Leek).”

De gemeenteraad beslist over de toekenning van de penning; de uitreiking vindt plaats in een speciale zitting van de raad, bij voorkeur op 11 november. In 1988 zijn de criteria nog eens bezien. De conclusie was dat deze niet hoefden te worden gewijzigd, maar dat wel de nadruk zou moeten liggen bij de promotie naar buiten toe.

De Leekster Tak is eerder uitgereikt aan:

1980 Fred van der Werff – Ondernemer
1982 Zuster Agnellis – Hospitium Den Eikelaar
1984 Auke de Jonge – VVV en Nienoord
1986 Reinder Heijs – Onderwijs en Geschiedenis
1987 Albert Heida – Sport
1988 Annette Hartsema – Onderwijs
1994 Showband Concordia – Cultuur
1995 R.E.N. van Dort – Vrijwilliger Nienoord
1996 drs. J.J.P. van Kappel – Jong Ondernemersstee
1997 VOO Het Sprookje – Cultuur
2000 Bedrijvenvereniging Leek – Ondernemingen
2001 Historische Kring Leek – Historie
2002 Gerard J. Bosman – Sport en cultuur
2004 Piet Weites- Stichting Vredewold
2005 Jan Ernst Douma en Nel Dekker – Kunst, cultuur en onderwijs
2006 Jacqueline Poelman – Atlete
2008 Rutger Smith – Atleet
2009 rsg de Borgen te Leek – project De LeekBurners
2010 Luc Eekhout – Nationaal Rijtuigmuseum
2012 Stichting Loopsport Leek
2013 Koning Willem-Alexander en koningin Màxima
2016 MCO Gaveborg Oostwold

Dagblad van het Noorden

Foto’s: Jordi Haverdings/InfoLeek.nl


Het bericht Leekster Tak toegekend aan Willem Pastoor van Telecom Service Groep verscheen eerst op InfoLeek.