Burgemeester Hoekstra officieel herbenoemd

Burgemeester Hoekstra officieel herbenoemd

LEEK – Berend Hoekstra is officieel herbenoemd voor een nieuwe ambtsperiode als burgemeester van de gemeente Leek. De Groningse Commissaris van de Koning, René Paas, heeft de gemeenteraad van Leek het Koninklijk Besluit van 10 november jl. gezonden waarin wordt bevestigd dat de heer Hoekstra met ingang van 1 december 2017 opnieuw is benoemd.

Het besluit tot herbenoeming is conform het advies dat de gemeenteraad van Leek op 6 september 2017

aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgebracht. De beëdiging door de Commissaris van de Koning in Groningen heeft plaatsgevonden op dinsdag 14 november in het provinciehuis. Op 1 december gaat de nieuwe termijn van 6 jaar in.

Geconstateerd is dat het ambt van burgemeester de heer Hoekstra op het lijf geschreven is: “Hij is een goede voorzitter van de raad en van het college. En zijn rol van burgemeester richting de samenleving vervult hij op een uitstekende wijze. Hij krijgt daar veel waardering voor.”

Het bericht Burgemeester Hoekstra officieel herbenoemd verscheen eerst op InfoLeek.