Vervanging lichtmasten in de gemeente Leek

Vervanging lichtmasten in de gemeente Leek

LEEK – De gemeente Leek is druk bezig om de openbare verlichting te moderniseren en te verduurzamen. Beperking van het energieverbruik en een betere afstemming op de behoeften en wensen van de inwoners en weggebruikers vormen daarbij de doelstellingen. Dit persbericht is bedoeld om informatie te verlenen over het vervolg van de pilot-vervanging in 2015 en de werkzaamheden die op korte termijn plaats gaan vinden.

Wat is er gedaan?
In de winter van 2015/2016 heeft de gemeente Leek langs acht straten de oude en versleten lichtmasten vervangen. De oude verlichting heeft plaatsgemaakt voor nieuwe, duurzame en gedimde ledverlichting. Deze vervanging heeft plaatsgevonden langs acht straten in Rodenburg en Pierkesveld (o.a. Auwemalaan, Richterenlaan, Lindensteinlaan, Grietenij). Dit was voor de gemeente de eerste grootschalige vervanging van straatverlichting. Vandaar dat daarbij veel aandacht is besteed aan het energieverbruik en aan de afstemming met en de wensen van bewoners. De uitkomsten van een belevingsonderzoek hebben tot aanpassing van het dimregime geleid. Deze vernieuwingen krijgen op korte termijn een vervolg.

Specifieke werkzaamheden korte termijn
In de komende maanden wordt het vervolg op de pilot-vervanging uitgevoerd in de wijken Rodenburg en Pierkesveld. Ook hier gaat de gemeente de oude verlichting vervangen door gedimde ledverlichting. De werkzaamheden sluiten aan op de eerdere vervanging zodat straks een aanééngesloten gebied gemoderniseerd is.

Het voor u bekende lichtbeeld zal veranderen. Ledverlichting geeft directer licht met minder verstrooiing. Daarnaast wordt ook een dimsysteem ingevoerd, waardoor de verlichting beter afgestemd wordt op het gebruik. Dit dimregime is identiek aan dat van het pilotproject in 2015. De hoeveelheid licht in de wijken wordt tussen 22.00 en 24.00 uur stapsgewijs teruggebracht. Langs doorgaande wegen gaat de verlichting na 24.00 uur uit, met uitzondering van de zebra’s, kruisingen e.d. Om 06.00 uur ’s ochtends schakelt de verlichting weer volledig aan.

Uitvoering
Het bedrijf City Tec b.v. uit Alblasserdam, met vestigingen in Groningen en Stadskanaal, gaat de vervangingswerkzaamheden uitvoeren. Deze worden opgestart in week 46 (13 t/m 17 november) en worden naar verwachting afgerond in februari 2018. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk, waardoor een exacte planning niet mogelijk is. De inwoners worden door de aannemer vlak van te voren geïnformeerd over werkzaamheden in de straat.

Uitgangspunt is om overlast zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. De straatverlichting blijft ’s avonds en ‘s ochtends branden. Aangezien de openbare verlichting een eigen stroomvoorziening heeft, blijft de elektriciteit in huis gewoon functioneren.
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren maakt City Tec gebruik van verkeersmaatregelen zoals bebording, waarschuwingssignalen en gedeeltelijke afsluiting (weghelften) van doorgaande wegen. Daarbij gaat het zowel om de veiligheid van u als weggebruiker als om de veiligheid van het uitvoerend personeel. Ook hierbij geldt dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

Het bericht Vervanging lichtmasten in de gemeente Leek verscheen eerst op InfoLeek.