Aanpak essen bij ijsbaan Nienoord

Aanpak essen bij ijsbaan Nienoord

LEEK – In de afgelopen periode zijn van een aantal essen nabij de ijsbaan op landgoed Nienoord behoorlijk grote takken gebroken. Om de veiligheid te garanderen rondom het clubgebouw van de ijsbaanvereniging worden daarom enkele ingrepen uitgevoerd.

De aangetaste bomen worden gekapt of ontdaan van de boomkroon en daarmee op stam gezet. Deze werkzaamheden worden voor de jaarwisseling uitgevoerd. In het voorjaar van 2018 komen nieuwe bomen en struiken op de ontstane lege plekken.

Essentaksterfte
Sinds enige jaren heerst een schimmelziekte die aanzienlijke schade veroorzaakt bij de gewone es (Fraxinus excelsior). De ziekte heet essentaksterfte en wordt veroorzaakt door een schimmel die in de houtvaten van de besmette essen groeit. Deze vaten raken daardoor verstopt, waardoor de takken en bladeren verdrogen en vervolgens afsterven. De aantasting door de essentaksterfte is ingrijpend en veel verspreid. Vooral jonge takken sterven in eerste instantie af. De afgestorven takken herstellen niet.

Bij aanhoudende aantasting sterft een groot gedeelte van de kroon en zelfs de gehele boom af. De aantasting gaat elk groeiseizoen verder. Ook de gemeente Leek wordt al geruime tijd met deze boomziekte geconfronteerd.

Het bericht Aanpak essen bij ijsbaan Nienoord verscheen eerst op InfoLeek.