Gemeente verleent vergunning voor bouw varkensstal voor 2980 varkens in Zevenhuizen

Gemeente verleent vergunning voor bouw varkensstal voor 2980 varkens in Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Burgemeester en wethouders hebben bekend gemaakt dat zij op 12 december 2017 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen en gebruiken van een varkensstal voor 2.980 varkens op het perceel Dwarshaspel 15 te Zevenhuizen.

Het college van B&W heeft eerder in december 2014 al een omgevingsvergunning verleend maar deze is op 19 oktober 2016 vernietigd door de Raad van State. De Raad van State heeft in haar uitspraak geoordeeld dat de gemeenteraad in de procedure voor het verlenen van de omgevingsvergunning niet op het juiste moment een zogenaamde verklaring van geen bedenking heeft afgegeven.

In de vergadering van 21 februari 2017 heeft het college van B&W van de gemeente Leek daarom besloten de procedure voor afgifte van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw van een varkenshouderij aan de Dwarshaspel 15 in Zevenhuizen opnieuw op te starten. En is vervolgens op 12 december de vergunning verleend.

De omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 19 december 2017 tot en met 29 januari 2018 tijdens openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

Het bericht Gemeente verleent vergunning voor bouw varkensstal voor 2980 varkens in Zevenhuizen verscheen eerst op InfoLeek.