Poiesz heeft eerste gesprekken met direct betrokkenen plan toekomstbestendige winkel

Poiesz heeft eerste gesprekken met direct betrokkenen plan toekomstbestendige winkel

TOLBERT – Op maandag 6 november jl. heeft Poiesz Supermarkten B.V. c.q. Poiesz Vastgoed B.V. in aanwezigheid van gemeente Leek en Wold en Waard tijdens een informatiebijeenkomst een idee c.q. een plan op hoofdlijnen voor een toekomstbestendig centrum in Tolbert gepresenteerd aan u als belangstellende.

De reacties op dit idee c.q. plan zijn over het algemeen positief waarbij we tijdens de bijeenkomst hebben aangegeven dat het gehele plan nog niet in beton is gegoten en dat we in de komende periode draagvlak dienen te krijgen waarbij we het nog eens moeten worden over een groot aantal zaken.

In de afgelopen weken hebben dan ook de eerste gesprekken met de direct betrokken ondernemers plaatsgevonden. Tijdens dit eerste gesprek hebben we ieders wensen en eisen geïnventariseerd waarna er in januari c.q. februari a.s. de vervolggesprekken zullen plaatsvinden. Er is nog geen overeenstemming bereikt met de betrokken ondernemers/eigenaren.

Voor nu is er niets meer te melden dan dat het proces van afstemming, inventarisatie en overleg is opgestart teneinde vast te kunnen stellen of er sprake is van draagvlak en of het idee omgezet kan worden in een concreet plan. Het is nog geen gelopen koers!

Lees ook: Poiesz toont grootse toekomstplannen aan Tolbert tijdens bijeenkomst

Het bericht Poiesz heeft eerste gesprekken met direct betrokkenen plan toekomstbestendige winkel verscheen eerst op InfoLeek.