Nieuwe gemeente Tolbert en bouw gemeentehuis aangekondigd

Nieuwe gemeente Tolbert en bouw gemeentehuis aangekondigd

WESTERKWARTIER – Tolbert is het oudste dorp van het Westerkwartier. Het dorp bestaat 1035 jaar. Het dorp strekte zich vroeger uit vanaf in het Oosten de randen van landgoed Nienoord tot in het Westen de grens met Niebert.

Noordelijk strekte Tolbert zich uit tot in het veengebied dat nu “de Petten” heet, in het Zuiden tot in het huidige dorp Zevenhuizen. Dit grote grondgebied was dermate belangrijk dat er in de loop van eeuwen steeds meer landjepik plaats vond, waardoor er bijvoorbeeld aan “hout” en “veld” andere plaatsnamen zijn verbonden. Dit geheel ten onrechte.

Tolbert was de hoofdplaats in de omgeving. Er vonden beestenmarkten plaats, er was de pleisterplaats “Postwagen”, waar de paarden gewisseld werden van de Postkoets die reed tussen “Stad” en Lemmer. Tolbert lag op de Centrale as (Vredewold) tussen Groningen en Friesland. Tolbert is altijd het dorp gebleven met een eigenzinnig en grotendeels vrijzinnig karakter.

Dit historisch besef heeft de Tolberters doen besluiten dat het nu het juiste moment is om zich opnieuw te profileren als Hoofdplaats in het Westerkwartier. Over één jaar immers ontstaat een nieuwe grote gemeente in het Westerkwartier. Tolbert is bij uitstek geschikt en historisch gezien de juiste plek om de voorname rol te vervullen. Er is in het gehele Westerkwartier ook nog geen dorp geweest die deze rol voor zich op heeft geëist.

Om deze reden zullen de Tolberters op oudejaarsdag zich met een aantal ludieke acties laten zien en zich aan het gehele Westerkwartier aanbieden als toekomstige Hoofdplaats.

Doelen:

  • Tolbert Hoofdplaats
  • Nieuw gemeentehuis in Tolbert
  • Nieuwe naam: Gemeente Tolbert

Dit alles met eerbied en respect voor alle andere plaatsen in de nieuw te vormen gemeente. Tolbert kent vanaf de start haar verantwoordelijkheid en zal zich als een goede huisvader gedragen.


Het bericht Nieuwe gemeente Tolbert en bouw gemeentehuis aangekondigd verscheen eerst op InfoLeek.