Informatiebijeenkomst over realisatie Multifunctioneel Centrum in Zevenhuizen

Informatiebijeenkomst over realisatie Multifunctioneel Centrum in Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Donderdag 8 februari om 20:00 uur is er in het Verenigingsgebouw in Zevenhuizen een belangrijke informatie bijeenkomst over de mogelijke realisatie van het Multifunctioneel Centrum.

In het najaar 2018 moet het definitieve MFC plan, inclusief kosten en de organisatie klaar zijn. Dan kan de huidige gemeenteraad van Leek hier in 2018 nog een besluit over nemen. Om dit te realiseren moet het voorlopig ontwerp medio mei 2018 gereed zijn. Daarom worden alle dorpsgenoten en verenigingsleden uitgenodigd voor deze belangrijke informatiebijeenkomst op 8 februari aanstaande.

Agenda voor deze avond is wat er de komende maanden, tot medio mei, moeten gebeuren om het MFC daadwerkelijk te realiseren. Er wordt o.a. gesproken over de te vormen werkgroepen en de betrokkenheid en rol van de verenigingen, leden en de bewoners. En uiteraard wat en hoe u kunt bijdragen aan de realisatie.

Een MFC kunnen we alleen realiseren als het met elkaar, voor elkaar, en door dorpsbewoners gaat gebeuren. Graag aanmelden voor deze avond via e-mail: mfc7huizen@gmail.com

 

Het bericht Informatiebijeenkomst over realisatie Multifunctioneel Centrum in Zevenhuizen verscheen eerst op InfoLeek.