Raadscommissievergadering over Uitvoeringsprogramma Verkeersvisie 2018

Raadscommissievergadering over Uitvoeringsprogramma Verkeersvisie 2018

LEEK – Sinds een jaar werkt de gemeente aan een Verkeersvisie voor de gemeente Leek. In juli en oktober van 2017 zijn twee discussieavonden georganiseerd, waarop diverse inwoners, maatschappelijke organisaties en geïnteresseerden hebben meegedacht over het toekomstige verkeersbeleid. Inmiddels is de visie door de raad vastgesteld. Op basis van deze visie is het Uitvoeringsprogramma 2018 opgesteld.

In de raadscommissievergadering van 7 februari 2018 wordt het Uitvoeringsprogramma behandeld. Het is een vertaling van de visie waarin concrete thema’s en knelpunten voor dit jaar zijn opgenomen. De behandeling van het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma 2018 gemeente Leek begint om 20.35 uur. Het raadsvoorstel kunt u vinden op de website via deze link. Klikt u dan in de tekst op het Vergaderoverzicht. In de kalender die u dan ziet, klikt u bij 7 februari 2018 op raadsavond. Ook kunt u het raadsvoorstel lezen in de leeskamer van de raadsleden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Naar verwachting wordt op 21 februari 2018 het definitieve besluit in de raadsvergadering genomen.

In de vergadering van de raadscommissie bestaat voor aanwezigen op de publieke tribune de gelegenheid om in te spreken. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. Indien er veel insprekers zijn kan de spreektijd worden beperkt. Wilt u zich vooraf aanmelden bij de griffier? U kunt dit doen via het e-mailadres: griffier@leek.nl of telefonisch (0594) 55 15 15 of 14 0594.

Het bericht Raadscommissievergadering over Uitvoeringsprogramma Verkeersvisie 2018 verscheen eerst op InfoLeek.