Inwoners Westerkwartier nemen voortouw in visie op cultuur

Inwoners Westerkwartier nemen voortouw in visie op cultuur

WESTERKWARTIER – Wie is eigenlijk de belangrijkste spil als het gaat om het aanbod van cultuur in een gemeente? Is dat de gemeente zelf? Of zijn dit de inwoners? In de Westerkwartiergemeenten nemen de inwoners zelf het voortouw.

Een groep van 20 inwoners die cultuur hoog in het vaandel hebben staan, hebben een cultuurdenktank opgezet. Deze culturele denktank realiseert zich dat een gezamenlijke visie en gebundelde krachten van groot belang zijn om culturele activiteiten te organiseren die dichter bij de burger staan. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van elkaars netwerk. Samen sta je immers sterker.

Roep naar meer cultuur op de agenda
De toekomstige gemeente Westerkwartier heeft veel kunst en cultuur in huis: showkorpsen die succesvol zijn bij het Wereld Muziek Concours, het Wierdenmuseum, Nienoord, het Barontheater, beroeps- en amateurkunstenaars en toneelverenigingen. Cultuur wordt steeds belangrijker en moet daarom op de politieke agenda staan. De denktank heeft zichzelf ten doel gesteld om te inventariseren wat de nieuwe gemeente allemaal biedt aan kunst en cultuur. Vervolgens schrijven ze een overkoepelende cultuurvisie voor de toekomstige gemeente Westerkwartier. Cultuur is namelijk van onschatbare waarde. Cultuur verbindt, bevordert participatie en vergroot (persoonlijke) ontwikkeling. Daarnaast heeft cultuur een sociale functie: kwetsbare groepen als kinderen en lager opgeleiden kunnen meer aansluiting vinden bij de maatschappij dankzij culturele projecten.

Uw stem telt mee
De denktank komt het komende jaar regelmatig bijeen in de gemeentehuizen van de vier Westerkwartiergemeenten. Hier schuiven ook de wethouders/burgemeester bij aan. In de maand april worden er inspraakavonden georganiseerd voor inwoners, stichtingen en verenigingen van het Westerkwartier, waarin iedereen kan meepraten. Van kunstenaars tot musea, van volksdansgroepen tot muziekscholen en inwoners, iedere stem is belangrijk. U bent van harte welkom op:

  • Donderdag 19 april, 19:30 – Cultureel Centrum Zuidhorn: inspraakavond voor amateurkunst
  • Donderdag 26 april, 19:30 – Cultureel Centrum Zuidhorn: inspraakavond voor musea, theaters, erfgoed
  • Vrijdag 25 mei, 19:30 – Barontheater Opende: eindpresentatie over de opbrengst van de inspraakavonden van Platform Cultuur Westerkwartier

Voor meer informatie of vragen, kunt u terecht bij de ambtelijke ondersteuner van dit project, Rixt Vellenga, Beleidsmedewerker Sociaal Domein, rixt.vellenga@grootegast.nl.

Het bericht Inwoners Westerkwartier nemen voortouw in visie op cultuur verscheen eerst op InfoLeek.