MKB Noord en Broekhuis Rijs aan de slag voor centrum Leek

MKB Noord en Broekhuis Rijs aan de slag voor centrum Leek

LEEK –┬áDe afgelopen jaren is het centrum van Leek opgeknapt en op de kaart gezet als regionaal
winkelcentrum. De uitstraling van het centrum is sterk verbeterd en de leegstand is met succes
teruggedrongen.

De handelsvereniging Leek-Nietap, de gemeente Leek en de Provincie Groningen vinden het tijd voor de volgende fase waarin het ondernemerschap en de samenwerking rondom het centrum verder worden versterkt. Om dit proces te ondersteunen worden MKB Noord en Broekhuis Rijs Advisering ingeschakeld.

De eerste stap is het opzetten van een nieuw Platform Retail waarin diverse partijen samenwerken aan
een krachtig en toekomstbestendig centrum van Leek. Het Platform zal zich richten op het versterken
van het ondernemerschap, de marketing en promotie van het centrum en het bevorderen van een sterk
en compleet winkelaanbod. Broekhuis Rijs en MKB Noord zullen daarnaast in samenwerking met het
Platform een beknopte visie opstellen voor Leek centrum, waarbij de focus ligt op de regionale
positionering. Ook wordt bekeken hoe de samenwerking met het Grootwinkelplein Leek en Landgoed
Nienoord kan worden versterkt.

Het gehele proces wordt begeleid door Janny Rijs van Broekhuis Rijs Advisering en Liesbeth de Haan van MKB Noord. Zij gaan de komende weken aan de slag en verwachten hun opdracht voor de zomervakantie af te ronden.

Het bericht MKB Noord en Broekhuis Rijs aan de slag voor centrum Leek verscheen eerst op InfoLeek.