Voorbereidingen voor nieuwe busbaan door Oostindie van start

Voorbereidingen voor nieuwe busbaan door Oostindie van start

LEEK – In maart 2018 starten de voorbereidingen voor de aanleg van een busbaan langs de wijk Oostindie. De huidige route van de Q-liner wordt in zuidelijke richting doorgetrokken en buigt dan in westelijke richting af naar het Hoofddiep in Zevenhuizen.

De bus van Groningen via Zevenhuizen naar Oosterwolde rijdt in de toekomst langs deze route. Daardoor krijgt de wijk, die binnenkort flink wordt uitgebreid, een extra reismogelijkheid en krijgen andere busreizigers meer overstapmogelijkheden.

Zuidelijk van de busbaan wordt een fietspad aangelegd, zodat fietsers die vanuit Zevenhuizen naar Leek willen, de busbaan op de Roomsterweg niet hoeven te kruisen. Overigens wordt daar ook een veilige oversteek gecreƫerd.

Bomenkap
Ter hoogte van de aansluiting van de busbaan op de Roomsterweg (tussen de huisnummers 24 en 25) en het Hoofddiep worden tien bomen gekapt. Dit gebeurt in maart 2018. Ook enkele bosschages halverwege de route worden weggehaald. Langs de toekomstige busroute worden in een later stadium ca. 125 nieuwe bomen geplant.

Wilt u meer weten over deze bomenkap, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Leonie Bekkema van de Provincie Groningen, e-mail: a.l.bekkema@provinciegroningen.nl en/of mevrouw Jolanda Buursma van de Gemeente Leek, e-mail: jolanda.buursma@leek.nl

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek (HOV Leek)
De provincie Groningen en de gemeente Leek willen de busverbindingen tussen Leek en Groningen verbeteren. Hiervoor worden langs de route maatregelen getroffen, zoals de aanleg van een busbaan aan de zuidzijde van Oostindie. Dit maatregelenpakket HOV Leek is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Leek. Eind 2015 namen Provinciale Staten hierover een realisatiebesluit. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt.

Meer informatie over het project HOV Leek is te vinden op www.provinciegroningen.nl/hovleek.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Groningen-Assen en RSP-middelen.

Het bericht Voorbereidingen voor nieuwe busbaan door Oostindie van start verscheen eerst op InfoLeek.