Gemeente Leek pleegt onderhoud aan bomen, circa 150 moeten worden gekapt

Gemeente Leek pleegt onderhoud aan bomen, circa 150 moeten worden gekapt

LEEK – In de komende periode is het weer tijd voor de reguliere groenwerkzaamheden aan de bomen in de gemeente Leek. De gemeente bezit ongeveer 22.000 bomen. Om dit bomenbestand gezond en vitaal te houden wordt ieder jaar aan een deel ervan onderhoud gepleegd. Op deze wijze komt gemiddeld iedere boom één maal per tien jaar aan de beurt.

Ondanks deze inzet kan een situatie ontstaan dat onderhoud niet meer volstaat om een boom gezond en vitaal, maar bovenal veilig voor de omgeving te houden. Die situatie wordt vooral veroorzaakt door ziekten, bijvoorbeeld iepziekte, watermerkziekte, essentaksterfte, aantasting door schimmels, weersinvloeden, standplaats en dergelijke.

In het kader van de zorgplicht controleert de gemeente de bomen op vitaliteit en stabiliteit. Bij een aantal bomen zijn op deze punten gebreken aangetroffen. Sommige zijn zelfs al afgestorven. Om te voorkomen dat deze bomen schade veroorzaken, gaat de gemeente deze bomen kappen.

Op jaarbasis zijn dit gemiddeld 150 bomen. Over het algemeen wordt elke gekapte boom vervangen door een jong exemplaar tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen, bijvoorbeeld bij slechte groeiomstandigheden of concurrentie van andere bomen.

Ieder jaar stelt de gemeente een kaplijst op met bomen die door verschillende oorzaken niet kunnen blijven staan. De kaplijst voor het voorjaar 2018 kunt u hier bekijken.

Dit jaar staan er ook bomen op de kaplijst, die vanwege werkzaamheden aan de Auwemalaan in het kader van het project HOV Leek (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) gekapt moeten worden. Hierbij gaat het om 43 bomen.

Het bericht Gemeente Leek pleegt onderhoud aan bomen, circa 150 moeten worden gekapt verscheen eerst op InfoLeek.