Omgevingsvergunning voor zonnepark van 21 hectare in Tolbert

Omgevingsvergunning voor zonnepark van 21 hectare in Tolbert

TOLBERT – Burgemeester en wethouders van Leek hebben bekend gemaakt dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonnepark nabij Blinkweg te Tolbert.

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het gewijzigd realiseren van een zonnepark nabij Blinkweg te Tolbert voor een periode van 30 jaar. Het voornemen is om een zonnepark van ca. 21 ha. te realiseren. De gemeenteraad heeft ingestemd met het geven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

Het bericht Omgevingsvergunning voor zonnepark van 21 hectare in Tolbert verscheen eerst op InfoLeek.