Leek valt ook onder Groninger schadeprotocol door gasopslag Langelo

Leek valt ook onder Groninger schadeprotocol door gasopslag Langelo

LEEK/NOORDENVELD – Onlangs is bekend gemaakt dat de gemeenten Leek en Noordenveld vanwege de gasopslag in Langelo onder het werkingsgebied van het nieuwe Groninger schadeprotocol valt.

De consequentie van deze beslissing is dat schademeldingen vanaf 31 maart 2017, als gevolg van de aanwezigheid van deze gasopslag in Langelo, onder de werking van het nieuwe Groninger schadeprotocol vallen. Wethouder Karin Dekker: “De gemeente Leek is blij met deze ontwikkeling”.

Schades gemeld vóór 31 maart 2017
Het nieuwe Groninger schadeprotocol biedt geen oplossing voor schademeldingen die gedaan zijn vóór de datum van 31 maart 2017. Het kabinet heeft besloten dat deze schademeldingen onder het oude schadeprotocol worden afgehandeld. Dit heeft geleid tot een oplossing gelijk aan de afhandeling van de oude schades in Groningen. In de afgelopen jaren hebben rond de 10 inwoners van de gemeente Leek melding gedaan bij de NAM van schade in relatie tot de gasopslag in Langelo. De meldingen in Leek zijn gedaan voor 31 maart 2017.Het besluit van het kabinet heeft erin geresulteerd dat aan de NAM is verzocht om deze oude schademeldingen af te ronden en dit op een snelle en ruimhartige manier te doen.

Aanbod aan inwoners voor 1 juli 2018
De NAM heeft ingestemd met dit verzoek. Gestreefd wordt om dit voor 1 juli 2018 te doen. De NAM zal hiertoe aan bewoners met een openstaande schade gemeld vóór 31 maart 2017 een ruimhartig aanbod doen. Zij krijgen op zeer korte termijn een brief van de NAM over een aanbod voor afhandeling van hun openstaande schademelding. Dit houdt in grote lijnen in dat een aanbod wordt gedaan door de NAM. Als het aanbod wordt afgewezen kan de schademelder de schade voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging. Als de schademelding hoger is dan € 25.000,- en de schademelder het aanbod afwijst wordt de schade automatisch voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging.

Het bericht Leek valt ook onder Groninger schadeprotocol door gasopslag Langelo verscheen eerst op InfoLeek.