Pitches stand van zaken raadswerkgroepen 2018

Pitches stand van zaken raadswerkgroepen 2018

WESTERKWARTIER – Donderdag 12 april 2018 organiseren de raden van de gemeenten in het Westerkwartier een pitch over de stand van zaken van de raadswerkgroepen. Deze openbare informatiebijeenkomst vindt plaats van 20.00 – 20.45 uur in het gemeentehuis van Marum, Molenstraat 45 te Marum.

Stand van zaken
In september is voor het eerst een soortgelijke pitch gehouden. Het doel is de raadsleden, inwoners en andere geïnteresseerden te informeren over de stand van zaken van de voorbereidingswerkzaamheden voor de nieuwe gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst stellen de werkgroepen, bestaande uit leden van de vier gemeenteraden, met een korte pitch de aanwezigen op de hoogte van hun vorderingen en de samenhang tussen de verschillende werkgroepen.

Programma
Het programma, onder leiding van de heer Willem Hoornstra, voorzitter van de Raadsgroep Herindeling, bestaat uit pitches van de volgende werkgroepen:
20.00 uur Opening
20.05 uur Burgerparticipatie & Raadscommunicatie
20.10 uur Planning & Control
20.15 uur Functioneren raad
20.20 uur ICT raadsdomein
20.25 uur Inrichten Griffie
20.30 uur Omgevingswet
20.35 uur Verbonden Partijen
20.40 uur Sociaal Domein

Raadsgroep
Na afloop van de pitches volgt de openbare vergadering van de raadsgroep Herindeling.

U bent van harte welkom op beide bijeenkomsten in het gemeentehuis van Marum.

Het bericht Pitches stand van zaken raadswerkgroepen 2018 verscheen eerst op InfoLeek.