Maandag 16 april GO of NO GO informatiebijeenkomst toekomstbestendig centrum Tolbert

Maandag 16 april GO of NO GO informatiebijeenkomst toekomstbestendig centrum Tolbert

TOLBERT – Poiesz Vastgoed B.V. heeft woensdag inwoners en ondernemers uit Tolbert middels een nieuwsbrief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over het toekomstbestendige centrum van Tolbert op maandag 16 april in de Postwagen.

Tijdens deze bijeenkomst zal de uitkomst van de verschillende onderhandelingen tussen de betrokken partijen worden toegelicht en zullen de gemaakte beslissingen besproken worden. Daaruit zal volgen of het plan van het toekomstbestendige centrum van Tolbert, wat op 6 november is gepresenteerd, er wel of niet gaat komen.

Vertraging
Eerder meldde Poiesz dat vóór 1 april bekend zou worden gemaakt of het plan doorgang kon vinden of niet. Doordat de onderhandelingen met de betrokken ondernemers nog liepen en niet allemaal voor 1 april 2018 konden worden afgerond is in goed overleg met de gemeente en Wold & Waard besloten om de datum naar 16 april 2018 te verplaatsen. Wold & Waard heeft over dit uitstel vervolgens contact gehad met haar bewoners.

Lees ook: Poiesz toont grootse toekomstplannen aan Tolbert tijdens bijeenkomst

Het bericht Maandag 16 april GO of NO GO informatiebijeenkomst toekomstbestendig centrum Tolbert verscheen eerst op InfoLeek.