Lintjesregen in de Gemeente Leek: 5 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Lintjesregen in de Gemeente Leek: 5 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

GEMEENTE LEEK – Woensdag 25 en donderdag 26 april zijn er door de burgemeester van Leek, dhr. B.C. Hoekstra, vijf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt ter gelegenheid van Koningsdag 2018.

De onderscheidingen zijn uitgereikt aan:

de heer J.J. Zigterman (61), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, om ca. 21.00 uur in de aula, Oude Zuiderweg 13 te Leek. 

Vanaf 1994 is de heer Zigterman bestuurslid en vanaf 2000 voorzitter van de Uitvaartvereniging Leek. De heer Zigterman heeft zich onder meer ingezet voor de aankoop en het behoud van de aula.

Van 1977 tot 1986 was de heer Zigterman vrijwilliger bij de voetbalvereniging VEV ’67 als trainer en leider van een jeugdelftal. Van 1979 toto 2014 was hij jeugdouderling, ouderling en diaken bij de Protestante gemeente Leek-Oldebert. Hij was aanwezig bij de openstelling op zaterdagavond als verantwoordelijke voor de jeugd. Daarnaast gaf hij leiding aan de 12+ club, was hij bestuurslid van de rommelmarktcommissie en reed hij kerkauto. In 1992-1993 was de heer Zigterman medeorganisator van een sponsorfietstocht, waarvan de opbrengst is uitgereikt aan de afdeling Kinderoncologie van het UMCG.

Vanaf 2006 tot 2010 was de heer Zigterman coördinator van de toertochten van de Toerfietsclub Westerkwartier te Niekerk. Sinds 2013 is de heer Zigterman vrijwilliger als EHBO’er bij evenementen. En sinds 2013 is hij bestuurslid van de Stichting Rouwcentrum Aula Oud Zuid te Leek waar hij verantwoordelijk is voor de exploitatie van de aula.

mevrouw F. Fonk-van der Ploeg (76) uit Leek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, om circa 10.15 uur in kantine van KC Rodenburg, Rodenburg 9, 9351 PV Leek

Mevrouw Fonk is sinds 1976 vrijwilliger bij en bestuurslid (2000-2009) van de Korfbalclub Rodenburg te Leek. Mevrouw Fonk was jeugdtrainer, kantinebeheerder en drukker van het clubblad en zij was lid van de kleding- en rommelmarktcommissie. Verder verricht zij o.a. kantine- en schoonmaakwerkzaamheden, coördineert ze de inname, controle en herstel van de wedstrijdkleding en kopieert ze het weekbericht. Van 1992-2011 was mevrouw Fonk chauffeur/bezorger van maaltijden van Tafeltje-dek-je. Van 1994 – 2003 was mevrouw Fonk vrijwilliger bij de Stichting Algemene Vrijwilligershulpdienst De Hulpkring te Leek als telefoonwacht.

Daarnaast is mevrouw Fonk lid geweest van de commissie technische zaken van de Volleybalvereniging Impala te Leek. In 2017 is zij benoemd tot ‘Groninger Sportvrijwilliger van het Jaar’.

mevrouw H.M. Nijenhuis-Kooman (65) uit Leek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, om circa 10.45 uur in CazemierBoerderij, Hoofdstraat 27, 9356 AT Tolbert

Van 1980-1983 was mevrouw Nijenhuis bestuurslid van de Stichting Mensport Nienoord. Zij was medeorganisator van de Samengestelde Menwedstrijden op het Landgoed Nienoord te Leek. Mevrouw Nijenhuis was vrijwilliger bij en bestuurslid van de Nederlandse Bond voor het Aangespannen Paard NBVAP (later Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond KNHS). Zij was afgevaardigde van het district Noord. Daarnaast heeft zij de hindernisrechters- en bokrechterscursussen opgezet en gegeven.

Mevrouw Nijenhuis is medeoprichter en was meninstructeur van Rij- en Menvereniging Roden. Mevrouw Nijenhuis gaf o.m. koetsiercursussen (1980-1990).

Vanaf 1980 is mevrouw Nijenhuis allround jurylid van de KNHS.

Vanaf 1994 is mevrouw Nijenhuis secretaris en penningmeester van Stichting Paard & Karos te Leek. De stichting heeft als doel het bevorderen van de belangstelling en instandhouding van het rijtuig door verzamelen, bewaren, restaureren, (doen) beheren, tentoonstellen van historische en bijzondere rijtuigen en toebehoren. Mevrouw Nijenhuis speelde een grote rol bij de totstandkoming van het landelijke rapport “Inventarisatie, waardestelling en registratie van rijtuigen en arensleden”

Van 1995-2001 was mevrouw Nijenhuis voorzitter van de Stichting Onderzoek Arrensleden te Emmer-Compascuum. De stichting had tot doel de nog bestaande arrensleden in de provincie Groningen te inventariseren en registreren. En van 1996-2001 was zij bestuurslid van de Stichting Nationaal Rijtuigmuseum te Leek. Mede door de inzet van mevrouw Nijenhuis kwamen samenwerkingsprojecten met de nationale rijtuigmusea van Oostenrijk en Portugal tot stand.

Van 1997-2007 was mevrouw Nijenhuis secretaris van de Club Rijden en Glijden Noord Nederland te Norg. De vereniging heeft tot doel de cultuur en historie van het aangespannen rijden levendig te houden.

Hiertoe werden o.m. ringsteek- en arrensleewedstrijden georganiseerd. En van 1998-2001 was mevrouw Nijenhuis voorzitter van de Menclub Tolbert. Zij was daarnaast actief als instructeur voor het behalen van het Koetsiersbewijs. Mevrouw Nijenhuis is medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Friesch Paardencentrum (FPC) te Drachten (1998-2002). Het betreft een trainingscentrum waar paarden gekeurd en getraind werden voor dressuur- en fokkerij.

Van 1998-2006 was mevrouw Nijenhuis voorzitter van de Friese Paarden Fokvereniging Groningen/Drenthe Combinatie. Zij was initiatiefnemer van de dressuuropbouw voor het Fries Paard, wat later is uitgegroeid tot de selectiewedstrijden landelijke competitie.

Ook heeft mevrouw Nijenhuis zich ingezet van:

1981-1991 als penningmeester van de ouderraad van Centrumschool te Leek;
2007-2012 als bestuurslid en penningmeester (2008 -2012) van de Groningsche Vrouwenclub Internationale Lyceumclub;
2009-2015 als voorzitter van de VvE Gebouw Hulstlaan te Leek; en vanaf
2013 als voorzitter van de Buurtvereniging De Koetsiers te Leek.

de heer G.C van Anrooij (80) uit Midwolde, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, om circa 11.45 uur in Gasterij Inkies, Hoofdstraat 132, 9355 TD Midwolde

De heer Van Anrooij is vanaf 1990 secretaris van het WA Scholtenloge nr. 87 van de Order off Odd Fellows (I.O.O.F). Dit is de lokale tak van de Independent Order of Odd Fellows. De heer Van Anrooij was tevens jarenlang initiator en organisator van bootreizen voor ouderen. Daarnaast organiseerde hij culturele middagen voor ouderen, waar hij tevens als chauffeur fungeerde en droeg hij bij aan de inzamelingsacties voor de Voedselbank Groningen. Vanaf 1993 is de heer Van Anrooij initiator en organisator van diverse fundraisingsprojecten t.b.v. een aantal goede doelen. Sinds 2000 is de heer Van Anrooij voorzitter van de Vereniging Maatschappelijke Activiteiten der I.O.O.F., afdeling Groningen.

Hij is o.a. medeverantwoordelijk voor de kunst- en antiekbeurs t.b.v. Nederlandse Sportbond voor Verstandelijk Gehandicapten, werft sponsoren voor o.a. kerstpakketten voor de minderbedeelden en ondersteunt diverse goede doelen, zoals het brandwondencentrum voor kinderen. Vanaf 2008 is de heer Van Anrooij lid van advies van Stichting A Littel Fun uit Middelstum. Deze stichting organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. De heer Van Anrooij controleert de financiën, maakt de begroting en verzorgt de barbecue op de vakantielocaties. Vanaf 2010 is de heer Van Anrooij secretaris en penningmeester van de Vereniging Thomas Wildey. Dit is het bestuurlijk en uitvoerend overleg binnen de landelijke I.O.O.F.

mevrouw H.E. Stevens-Osseman (71) uit Leek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, om circa 12.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Tolberterstraat 66, 9351 BE Leek

Mevrouw Stevens is sinds 1998 bestuurslid van de Stichting Dorpshuis ‘De Til’ te Leek waaronder voorzitter vanaf 2005. De stichting stelt zich ten doel het blijvend verschaffen van lokaalruimte t.b.v. verenigingen, organisaties, instellingen en particulieren welke werkzaam zijn op maatschappelijk, geestelijk, recreatief, educatief en cultureel gebied. Zij zet zich volledig in voor de belangen van de stichting en zijn gebruikers en is een bindende factor voor zowel het bestuur, de vrijwilligers en de huurders.

Dankzij de onvermoeibare inzet van mevrouw Stevens worden diverse noodzakelijke subsidiebronnen aangeschreven om noodzakelijk aanpassingen mogelijk te maken. Onlangs is hierdoor het mogelijk geworden een kolommenlift te plaatsen. De Til is nu toegankelijk voor iedereen. Zij toont een tomeloze inzet om het dorpshuis draaiende te houden.

Vanaf 1987 is mevrouw Stevens actief als vrijwilliger bij Vrouwen van Nu, afdeling Leek-Nietap waar zij fungeert o.a. als voorwerker van de handwerkclub. Van 1993-2010 was zij secretaris (2001-2004) en voorzitter (2001-2007 en 2008-2010) van de Vrouwen Advies Commissie, afdeling Leek. Zij nam o.a. deel aan diverse (gemeentelijke) projecten en werkgroepen. Van 1997-2009 was en vanaf 2016 is mevrouw Stevens bestuurslid en voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Vredewold-Leek. Van 2000-2010 was mevrouw Stevens vrijwilliger bij de Stichting Culturele Raad te Leek. Zij vervulde hier diverse bestuursfuncties en zij maakte deel uit van de werkgroep Cultuur.

Het bericht Lintjesregen in de Gemeente Leek: 5 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt verscheen eerst op InfoLeek.