Denk en doe mee om het afscheid van de gemeente Leek te vieren!

Denk en doe mee om het afscheid van de gemeente Leek te vieren!

LEEK – Op 22 mei van 19.30-21.00 uur is er in de raadzaal een openbare bijeenkomst om het ‘muzikale-theatrale’ evenement ‘Samen Uit Leek’ vorm te geven. Middels een brief worden inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden uit de gemeente Leek uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Eind maart 2018 is er een startbijeenkomst georganiseerd in het kader van een te organiseren
evenement rond het thema Afscheid van de gemeente Leek voor de samenvoeging van de Westerkwartiergemeenten op 1 januari 2019. Tijdens de goed bezochte startbijeenkomst zijn diverse ideeën naar voren gebracht over de invulling van het evenement. Ook werd duidelijk dat Landgoed Nienoord wordt gezien als de meest geschikte locatie voor een dergelijk ‘muzikaal-theatraal’ evenement.

Samen Uit Leek
Inmiddels heeft het evenement de naam Samen Uit Leek gekregen en hebben de verschillende
ondernemers op Landgoed Nienoord aangeboden graag mee te willen werken aan het evenement.
Samen Uit Leek vindt plaats op zaterdag 3 november 2018.

Vervolgstappen
De gemeente Leek wil nu graag een vervolgstap zetten in de verdere voorbereiding en invulling van deze dag. Verschillende partijen hebben aangegeven ‘iets’ te willen organiseren. Langzamerhand wordt het
tijd om dat ‘iets’ te concretiseren. De gemeente verzoekt men daarom ter voorbereiding op de bijeenkomst
op 22 mei 2018 kenbaar te maken of u plannen hebt en zo ja, welke. Dit kunt u doen
door contact op te nemen met griffier@leek.nl of uw plannen in te sturen naar gemeente
Leek, t.a.v. de heer M. Frensel, Postbus 100, 9350 AC Leek.

Tijdens deze bijeenkomst wordt op basis van de plannen die zijn ingebracht besproken hoe het programma op 3 november 2018 er uit kan zien. Ook wordt dan besproken hoe de verdere voorbereiding van het evenement wordt opgepakt. In verband met de voorbereiding van de bijeenkomst van 22 mei 2018 stelt de gemeente het op prijs als u vooraf aangeeft of en met hoeveel personen u naar deze vervolgbijeenkomst komt. U kunt dit
doorgeven via griffier@leek.nl.

Voor meer informatie over de herenindeling Westerkwartier zie deze website.

Het bericht Denk en doe mee om het afscheid van de gemeente Leek te vieren! verscheen eerst op InfoLeek.