Extra ingelaste aanmeldingsdag voor de Speelweek Leek

Extra ingelaste aanmeldingsdag voor de Speelweek Leek

LEEK – Evenals voorgaande jaren organiseert Stichting SPiNN in de laatste zomervakantieweek maandag 27 augustus tot en met vrijdag  31 augustus de traditionele “Speelweek Leek” op de Bult (achter de brandweerkazerne en het gemeentehuis).

Dit jaar is het thema: “Beroepen”. Deze week is voor 270 basisschoolkinderen uit Leek en omstreken die naar groep 4 gaan t/m groep 8, die naar het VO gaan, na de zomervakantie. De aanmeldingsdagen zijn geweest maar er zijn nog steeds plaatsen voor kinderen!

Dit is de laatste kans op een extra aanmeld dag:
Er zijn nog een paar plaatsen vrij dus woensdag 11 juli is er van  17.00 tot 21.30 uur in De Schutse, Oldenoert 32 te Leek een extra aanmeldt mogelijkheid. Tegen contante betaling van € 37,50 per kind (derde en vierde kind is gratis) en € 45,00 met het t’shirt van 2018 ontvangt u het door u ingevulde en ondertekende aanmeldformulier en kwitantie.

Het formulier is in De Schutse aanwezig maar ook zelf te downloaden van de website www.speelweekleek.nl.

Bij aanvang van de speelweek ontvangt u het formulier van ons en zoekt u zelf een geschikte onder-of bovenbouwgroep. De persoonlijke gegevens bewaren we zorgvuldig bij de EHBO.

De groepsbegeleiding krijgt alleen de naam en jullie telefoonnummer tijdens de speelweek.

De speelweek is een jaarlijks terugkerend succesvol project voor jong en oud. Gedragen door en voor een eigen bestuur en zo’n 80 enthousiaste vrijwilligers met beroepskrachten van Stichting SPiNN op de achtergrond als eindverantwoordelijken.

Zou fijn zijn dat kinderen een fijne zomervakantie afsluiting kunnen hebben!

We zoeken ook nog allerlei speciale kleding van verschillende beroepen, pallet en ander hout, oude gordijnen, dekbedhoezen en ouders die mee kunnen meehelpen o.a. bij de speurtocht. Ook wordt na de zomer de opslag van onze speelweekspullen een probleem. Zoekt u mee voor een geschikte locatie voor de opslag?

Let op:  Wanneer het een probleem is i.v.m uw financiën, maak dan gebruik van het gemeentelijke participatiefonds. Inlichtingen op de website www.gemeenteleek.nl

Voor meer informatie, het programma en speelweekfoto’s van eerdere jaren: www.speelweekleek.nl en facebook. Informatie en afspraken: elshout@spinn.nl

Het bericht Extra ingelaste aanmeldingsdag voor de Speelweek Leek verscheen eerst op InfoLeek.