Gemeente Leek levert grond voor zonnepark Leeksterveld aan Ecorus

Gemeente Leek levert grond voor zonnepark Leeksterveld aan Ecorus

LEEK – Op 26 juli 2018 is het dan zo ver: na enige tijd samen te hebben gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg van een zonnepark op Leeksterveld, plaatsen de gemeente Leek en Ecorus Projects BV de handtekeningen onder de akte van TRIP notarissen. Hiermee wisselt de benodigde grond voor het zonnepark van eigenaar.

Zonnepark Leeksterveld

Het zonnepark is grootschalig (ongeveer 10 hectare groot) en wordt aangelegd op het bedrijventerrein Leeksterveld. Het park komt te liggen in de tweede fase van dit bedrijventerrein en wordt landschappelijk goed ingepast. Met de aanleg van dit zonnepark kan voor ongeveer 2.300 huishoudens elektriciteit worden opgewekt. Het park heeft straks een vermogen van ongeveer 9 megawatt (piek). Met de aanleg van dit park wordt een forse bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Leek.

Wethouder duurzaamheid Hans Morssink en eigenaar Guy Coenenvan Ecorus zijn zeer content met de grondverkoop en de stap, die daarmee is gezet. De heer Morssink: “Een grote stap in de richting van een nog duurzamer Leeksterveld en daarmee de gemeente Leek”. Coenen geeft aan: “We starten zo snel mogelijk met de aanleg; naar verwachting volgend voorjaar”.

Vervolgproces

Enexis moet voor de start van de aanleg nog elektriciteitskabels aanleggen. Daarover zijn inmiddels afspraken gemaakt. Omwonendenen naastgelegen bedrijven zijn al ingelicht over de aanleg van hetzonnepark.

Dit najaar organiseren gemeente en Ecorus nog een informatieavondover de planning en participatiemogelijkheden. Naar verwachting kan dan ook de voortgang worden gemeld omtrent de realisatie van een kleinschalig zonnepark te Oostindie.

Het bericht Gemeente Leek levert grond voor zonnepark Leeksterveld aan Ecorus verscheen eerst op InfoLeek.