Bijna anderhalf miljoen voor herstel landschap en natuur

Bijna anderhalf miljoen voor herstel landschap en natuur

WESTERKWARTIER – Voor een beter en mooier landschap waarin meer plaats is voor allerlei dier- en plantensoorten, stelt de provincie Groningen voor 2018 een bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor projecten in de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Leek, Marum, Haren en Groningen.

De provincie Groningen wil het bedrag inzetten voor aanleg en herstel van verschillende landschapselementen, zoals, houtwallen, houtsingels, wegbeplantingen, pingoruïnes, poelen en petgaten. En dat dan het liefst in combinatie met een aanpak die het leefgebied van plant- en diersoorten verbetert. Dat moet opleveren dat het landschap herstelt en er daardoor een betere leefomgeving voor planten en dieren ontstaat.

Vanaf 2016 was er in totaal 3 miljoen euro beschikbaar voor landschap, natuur en biodiversiteit. Een deel is hiervan nu besteed in Oost-Groningen (2016) en in Noord- en Midden-Groningen (2017). De helft van de subsidie is afkomstig uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de andere helft legt de provincie Groningen bij.

In deze derde fase is 1,4 miljoen euro beschikbaar voor projecten in het westen van de provincie, binnen de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Leek, Marum, Haren en Groningen. De indienperiode loopt van 20 augustus 2018 tot en met donderdag 1 november 2018.

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend bij Gedeputeerde Staten via het SNN middels een webportal dat bereikbaar is via www.snn.eu/pop3.

Het bericht Bijna anderhalf miljoen voor herstel landschap en natuur verscheen eerst op InfoLeek.