Vanaf vandaag: beregeningsverbod voor agrariërs en inwoners in het Westerkwartier

Vanaf vandaag: beregeningsverbod voor agrariërs en inwoners in het Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Agrariërs en inwoners van het Westerkwartier en Fryslân mogen vanaf vandaag, donderdag 26 juli hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren.

Ook mogen ze geen gebruik maken van grondwater. Agrariërs mogen de overige gewassen nog wel tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends beregenen. Welke gewassen dat zijn staat op www.wetterskipfryslan.nl.

Dit geldt echter alleen voor de inwoners van het Westerkwartier die te maken hebben met het Wetterskip Fryslân (omgeving Grootegast, richting Friese grens, etc.).

De overige inwoners vallen onder het Waterschap Noorderzijlvest en daar geldt het verbod nog niet.

‘Deze drastische maatregel is uitzonderlijk, maar noodzakelijk’, aldus Marian Jager, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘We hebben geprobeerd het zo lang mogelijk uit te stellen, maar we moeten nu keuzes maken’. Het verbod geldt ook als er vergunningen zijn afgegeven. Op wetterskipfryslan.nl en overheid.nl staat de bekendmaking beregeningsverbod.

Handhaving en boetes
We houden in de gaten of iedereen zich aan deze maatregel houdt. Bij overtreding van het beregeningsverbod volgt er een boete 550 euro voor particulieren en 1.500 euro voor agrarische bedrijven. Daarnaast wordt een dwangsom opgelegd. Het beregeningsverbod geldt nog niet voor sportvelden.

Het bericht Vanaf vandaag: beregeningsverbod voor agrariërs en inwoners in het Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.