Voorlopige gunning basisondersteuning Westerkwartier bekend

Voorlopige gunning basisondersteuning Westerkwartier bekend

WESTERKWARTIER – De colleges van de vier gemeenten in het Westerkwartier hebben na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning voorlopig gegund aan Tinten Welzijnsgroep. Deze aanbieder krijgt van de gemeenten de opdracht de basisondersteuning vorm en inhoud te geven in het Westerkwartier vanaf 1 januari 2019.

Basisondersteuning bestaat uit verschillende vormen van welzijnswerk zoals maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk.

Dubbel voorlopig
De gunning kent een dubbele voorlopigheid. De gunning is voorlopig, omdat aanbieder Vlechter, die in de dialoogfase is afgevallen, een kort geding heeft aangespannen. De uitspraak hiervan is uiterlijk 25 september aanstaande. De gunning is ook voorlopig, omdat er een verplichte periode van 20 kalenderdagen zit tussen de voorlopige en de daadwerkelijk gunning. Deze periode loopt ook af op 25 september aanstaande.

Aanleiding aanbesteding
Aanbesteden is geen doel op zich. De reden de basisondersteuning anders te willen organiseren, ligt in de decentralisaties. In 2015 hebben de gemeenten nieuwe taken gekregen op het gebied van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet. Met deze nieuwe taken kregen de gemeenten ook de opdracht de ondersteuning aan inwoners dichterbij en meer in samenhang met elkaar te organiseren. Al voor de decentralisaties hebben de vier gemeenten de huidige welzijnspartijen gevraagd één opdracht voor het welzijnswerk te formuleren en de ondersteuning meer in samenhang met elkaar uit te voeren. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid, waardoor de gemeenten de opdracht de basisondersteuning anders te organiseren naar zich toe hebben getrokken.

Eind 2017 is onder andere samen met inwoners, welzijnswerkers, vrijwilligers en collega’s uit het sociaal domein een nieuwe opdracht geformuleerd voor de basisondersteuning. Tegelijkertijd is bestuurlijk verkend welke wijze van organiseren en financieren past bij deze nieuw geformuleerde opdracht. Aanbesteden lag hierin het meest voor de hand.

Lokale stichting
Hoewel Tinten Welzijnsgroep een grote organisatie is in Noord-Nederland, zijn de gemeenten ervan overtuigd dat zij de basisondersteuning in het Westerkwartier op een lokale, eigen wijze kunnen organiseren. Tinten richt hiervoor ook een lokale stichting op, waarbij zij gebruik maken van de kennis en ervaring van het centrale bedrijfsbureau. Hiermee ontstaat aan de ene kant een lokale stichting die aansluit bij het lokale karakter van het Westerkwartier, aan de andere kant worden expertise en specialisme behouden en uitgebouwd.

“De impact is groot en daarom zien wij er de komende maanden ook op toe dat de overgang van de basisondersteuning in het Westerkwartier soepel en op een zorgvuldige wijze verloopt.” – Henk Kosmeijer

Zorg voor medewerkers en vrijwilligers
Er is nadrukkelijk ingezet op overname van medewerkers en vrijwilligers van de huidige aanbieders in het Westerkwartier. Tinten Welzijnsgroep heeft dan ook de opdracht de aanwezige kennis en ervaring van de huidige welzijnsorganisaties zoveel mogelijk over te nemen en hierbij de verbinding te zoeken met de vele vrijwilligers(organisaties) die de nieuwe gemeente rijk is.

De vier colleges en betrokken medewerkers realiseren zich dat bovenstaande uitkomst, die nog voorlopig is, grote gevolgen heeft voor de huidige welzijnsorganisaties, hun medewerkers en betrokken vrijwilligers(netwerken). Henk Kosmeijer, burgemeester van Marum, namens de vier colleges: “De impact is groot en daarom zien wij er de komende maanden ook op toe dat de overgang van de basisondersteuning in het Westerkwartier soepel en op een zorgvuldige wijze verloopt.”

Het bericht Voorlopige gunning basisondersteuning Westerkwartier bekend verscheen eerst op InfoLeek.