Gemeenteraadsverkiezingen van nieuwe gemeente Westerkwartier op 21 november 2018

Gemeenteraadsverkiezingen van nieuwe gemeente Westerkwartier op 21 november 2018

WESTERKWARTIER – Woensdag 21 november 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuwe gemeente ontstaat per 1 januari 2019 door samenvoeging van de huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en het gebied Middag (Ezinge, Feerwerd en Garnwerd), dat nu nog bij de huidige gemeente Winsum hoort.

Stempas en legitimatiebewijs
Iedereen die mag stemmen, ontvangt uiterlijk 7 november 2018 een stempas. Deze stempas hebt u nodig om te kunnen stemmen. Daarnaast hebt u voor het stemmen ook een legitimatiebewijs nodig (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Uw legitimatiebewijs moet geldig zijn of is op de dag van de stemming, 21 november 2018, maximaal 5 jaar verlopen. Zonder stempas of legitimatiebewijs kunt u geen stem uitbrengen.

Waar en wanneer stemmen
U mag uw stem uitbrengen in ieder stembureau binnen de nieuwe gemeente Westerkwartier. Alle stembureaus zijn van 7.30 – 21.00 uur geopend. Hier vindt u een overzicht van de stembureaus waar u 21 november kunt stemmen.

Iemand anders laten stemmen
Bent u op de dag van de stemming niet in staat zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen voor u te gaan stemmen.

Onderhandse volmacht
Op de achterkant van uw stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de huidige gemeente Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn of het gebied Middag woont en ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Let op! De gemachtigde moet ook (een kopie van) een geldig of maximaal 5 jaar verlopen legitimatiebewijs van u meenemen.

Schriftelijke volmacht
Verblijft u al buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u het van tevoren schriftelijk regelen door een volmachtformulier in te vullen. Het formulier moet uiterlijk 16 november ingevuld en ondertekend ontvangen zijn door uw woongemeente.

De gemachtigde krijgt voor de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd. De gemachtigde mag maximaal twee machtigingen aannemen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. Een eenmaal gegeven volmacht intrekken, is niet mogelijk.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u versturen naar uw eigen, huidige woongemeente, t.a.v. “verkiezingen”. Mensen die een volmacht aanvragen en in de huidige gemeente Winsum wonen, moeten dus ook in Winsum het formulier inleveren.

Het bericht Gemeenteraadsverkiezingen van nieuwe gemeente Westerkwartier op 21 november 2018 verscheen eerst op InfoLeek.