Hoe seniorvriendelijk zijn de politieke partijen in het Westerkwartier?

Hoe seniorvriendelijk zijn de politieke partijen in het Westerkwartier?

WESTERKWARTIER – Politieke partijen verschillen over het algemeen van mening over de toekomst van de gemeente Westerkwartier. Komende gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 staat er nogal wat op het spel en senioren kunnen hierin het verschil maken. De helft van de stemgerechtigden is boven de 50 jaar….

Maar hoe seniorvriendelijk zijn de politieke partijen?
Het Sociaal Platform Senioren Westerkwartier zoekt het uit en stelt het aan de kaak. In het Sociaal Platform Senioren Westerkwartier zitten vertegenwoordigers van de seniorenverenigingen KBO Roden/Leek, PCOB Leek, Grootegast en Zuidhorn, Senioren Vereniging Westerkwartier en de FNV Senioren Westerkwartier.

De afgelopen maanden is er aan de hand van een door Sociaal Platform Senioren Westerkwartier verstrekt “Manifest voor een Seniorvriendelijke gemeente” gesprekken gevoerd met de meeste politieke partijen, die in november meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in het Westerkwartier.

Welke plannen hebben de verschillende politieke partijen voor de komende periode?
We letten daarbij op de thema’s die juist voor senioren van groot belang zijn:
• Voldoende inkomen voor ouderen, lokaal armoedebeleid, ouderenwerkeloosheid
• Integrale aandacht voor wonen en zorg: goede ouderenzorg
• Een veilige gemeente, veilige, toegankelijke en seniorvriendelijke woonwijken
• Digitalisering zonder uitsluiting, aandacht voor laaggeletterden en mensen zonder computer
• Aandacht voor zingeving, kwaliteit van het leven is essentieel.

Het SPSW nodigt jong en oud van harte uit voor het Verkiezingsdebat!
Op 3 oktober 2018 organiseert het Sociaal Platform Senioren Westerkwartier een verkiezingsdebat in De Schutse te Leek. Aanvang: 14.00 uur. Aan de hand van een aantal stellingen willen we de politieke partijen ondervragen. Dhr. Albert Roetman zal het debat leiden. Het publiek in de zaal krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.

Op 9 oktober 2018 zal ook een verkiezingsdebat gehouden worden bij Restaurant Balk te Zuidhorn. Aanvang: 14.00 uur. Hierbij zal dhr. Vladimir Bartels het debat leiden.

Het Sociaal Platform Senioren Westerkwartier geeft géén stemadvies. Onze achterban is verschillend, ook in hun politieke voorkeuren. Als onafhankelijke organisatie willen we met iedereen om de tafel om de belangen van senioren te bepleiten. Wij vinden dat álle partijen oog moeten hebben voor hun situatie.

Het bericht Hoe seniorvriendelijk zijn de politieke partijen in het Westerkwartier? verscheen eerst op InfoLeek.