Mooie scores in het Westerkwartier tijdens Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017

Mooie scores in het Westerkwartier tijdens Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017

WESTERKWARTIER – De vier Westerkwartiergemeenten (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) hebben Het Sociaal Plan Bureau Groningen opdracht gegeven voor het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.

Wmo-cliënten die in 2017 een Wmo-voorziening hebben ontvangen, zijn benaderd met de vraag om mee te doen aan dit onderzoek. De respons in het Westerkwartier lag gemiddeld op 43%. Tevens heeft een groot deel van de cliënten aangegeven mee te willen werken aan een verdiepend interview.

Mooie scores in het Westerkwartier
Geconcludeerd kan worden dat de scores in het Westerkwartier net als in 2016 gelijk met of boven het provinciaal gemiddelde liggen. Ook uit de verdiepende interviews blijkt dat het merendeel van de ondervraagden (zeer) tevreden is over het contact met de gemeente. Het onderzoek richtte zich op de kwaliteit van de ondersteuning, de effectiviteit van de ondersteuning en het contact met de gemeente.

Een aantal geïnterviewde cliënten heeft suggesties gegeven om de dienstverlening van de gemeente verder te verbeteren. Ook gaf een aantal ondervraagden aan zich zorgen te maken over de dienstverlening na de herindeling. De Westerkwartiergemeenten gaan met deze suggesties aan de slag.

Het resultaat van het onderzoek is te vinden op de website van de vier Westerkwartiergemeenten. En via de link http://clientervaringsonderzoek-wmo.nl/groningen/.

Het bericht Mooie scores in het Westerkwartier tijdens Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 verscheen eerst op InfoLeek.