Toegenomen onrust in Zevenhuizen: naast MFC ook over woningbouwplannen Zevenhuizen Oost

Toegenomen onrust in Zevenhuizen: naast MFC ook over woningbouwplannen Zevenhuizen Oost

ZEVENHUIZEN – Na afloop van het politieke lijsttrekkersdebat in Zevenhuizen werd er nog wat nagepraat tussen de bewoners en de politici. Johan de Vries van VZ Westerkwartier werd aangesproken door een paar bewoners van het Hoofddiep te Zevenhuizen, omdat ze van de lijsttrekker van VZ Ytsen van der Velde hadden gehoord dat VZ er is door en juist ook voor alle inwoners van het Westerkwartier.

Het gesprek ging over de angst van deze bewoners voor een voor hun onwenselijke achteruitgang van hun leefomgeving en over de commissievergadering van woensdag 19 september om 19.30 in het gemeentehuis te Leek. Tijdens deze vergadering worden de door hun geuite bezwaren besproken.

Volgens de bewoners heeft de wethouder van Groen Links, Karin Dekker, te weinig begrip voor hun problemen en wil ze de raad van Leek adviseren om hun bezwaren ongegrond te verklaren.

Deze houding kwam VZ bekend voor en was eerder al aanleiding om een petitie te starten. Namelijk ook bij de ervaren overlast van te veel verkeer door bewoners van de Lindensteinlaan in Leek en de uitgesproken wens voor de aanleg van de westelijke rondweg om Leek, werden de belangrijkste bezwaren van de inwoners makkelijk weggewimpeld door deze wethouder.

VZ heeft de bewoners daarom beloofd zich ook in hun problemen te verdiepen en zich in te willen zetten voor hun leefbaarheid.

Uit een gesprek afgelopen weekend met VZ kwam naar voren, dat ze dit inderdaad hebben  gedaan en de volgende feiten boven water zijn gekomen :

  • In november 2015 is er een informatieavond geweest voor de inwoners van Zevenhuizen, waarin de plannen voor woningbouw hoek Kokswijk/Hoofddiep werden uitgelegd. Het werd duidelijk dat het een gemengde wijk zou worden met zowel vrijstaande, 2 onder 1 kap, generatie/kangoeroe als rijtjeswoningen.
  • In de presentatie zaten ook tekeningen van de geplande type woningen en de denkrichtingen voor de locatie in de wijk. Zo was er in 2013 nog het plan om parallel achter de lintbebouwing aan het Hoofddiep alle huizen aaneengesloten te laten bouwen. Dit zou dan tot gevolg hebben dat de altijd bestaande vrije uitzicht voor de bewoners aan het Hoofdiep helemaal zou verdwijnen. Gelukkig voor deze bestaande bewoners zagen ze ook een recente tekening van 2015 waarin er wel rekening werd gehouden met hun leefbaarheid en zouden er vrijstaande en 2 onder 1 kap huizen worden gebouwd met een lage goot en daklijn. ( zie tekeningen 2013 en 2015)
  • De bewoners aan het Hoofddiep natuurlijk het liefst hun hele vrije  uitzicht hadden willen behouden, maar ook begrip hebben, dat nieuwbouw van woningen de leefbaarheid van het dorp ten goede zou komen ( goed voor behoud van winkels en scholen en andere voorzieningen). Ook het streven naar een gemêleerde wijk werd door deze bewoners ondersteund.

Echter in 2018 bleek op de nieuwbouwbeurs en op een extra ingelaste presentatie ( op verzoek van de bewoners) op 1 mei dat er tot hun grote schrik ineens toch voor rijtjeshuizen achter hun woningen was gekozen.  Op deze manier werd hun grootste bezwaar, namelijk het kwijtraken van hun vrije uitzicht totaal niet erkend.

Ze hebben op 19 mei  vervolgens massaal een bezwaarschrift ingediend, voorzien van alle benodigde handtekeningen.

Volgens Johan van VZ hebben de bewoners het gevoel dat er vanwege grondprijs politiek en een bouwclaim van de aannemer Roosdom Tijhuis  bepaalde afspraken zijn gemaakt, waardoor de plannen van 2015 veranderd waren.

Johan vervolgt: “ Dat er zoiets zich heeft voorgedaan lijkt me niet onaannemelijk. In een reactie op het bezwaar van 19 mei heeft de gemeente Leek het zelf ook over een bouwclaim. Bovendien zijn de genoemde zaken om de bouw van de rijtjeswoningen niet te willen verplaatsen zwak te noemen.”

De logische verplaatsing van de bouw van rijtjeswoningen in de richting  Noord Zuid in plaats van Oost West wordt  tegengehouden met de argumenten, dat het verplaatsen naar de groenstrook tussen fase 1 en 2 afvalt omdat de aanleg van parkeerruimte en ontsluitingsweg een te grove inbreuk is op de groenstrook .  De verplaatsing naar de ontsluitingsweg tussen fase 2 en 3 wordt afgewezen omdat er rekening moet worden gehouden met een mogelijke fase 3.

VZ kan het niet begrijpen, dat de belangen van de al jaren in Zevenhuizen woonachtige en betrokken inwoners worden geschonden ten gunste van een grotere groenstrook of een mogelijke fase 3.

Wat VZ ook pijnlijk vond om te vernemen was dat de gemeente zich bij een vervolgbrief van dezelfde bewoners van 23 juli zeer formeel heeft opgesteld en de brief heeft afgewezen, omdat er niet opnieuw een handtekeningenlijst was bijgevoegd. De gemeente had toch kunnen bedenken dat de opstellers een ongeschreven vertrouwen en mandaat hadden van alle bewoners.  Nu moesten ze weer alle huizen langs ( in vakantietijd) voor de benodigde handtekeningen.

Volgens Johan is het haast niet denkbaar dat dit uit de koker van de ambtenaren van Ruimtelijke Ordening is gekomen. Immers de ambtenaren moeten naast de burgers staan. Volgens Johan wordt dat ook de nieuwe werkwijze bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

VZ steunt deze Zevenhuister bewoners en roept alle raadsleden van Leek dan ook op om ditzelfde te gaan doen en het college mee te geven om toch een andere plek te zoeken voor de bouw van de rijtjeswoningen.

Alleen op die manier voorkomen we dat deze mensen zich een gevangene in hun eigen woning gaan voelen.


Het bericht Toegenomen onrust in Zevenhuizen: naast MFC ook over woningbouwplannen Zevenhuizen Oost verscheen eerst op InfoLeek.