Bijeenkomst Lopen & Fietsen in Leek

Bijeenkomst Lopen & Fietsen in Leek

LEEK – De gemeente Leek stimuleert duurzame vormen van mobiliteit: lopen en fietsen. Daarom vertaalt de gemeente de algemene doelen en uitgangspunten uit de verkeersvisie naar een leidraad voor de inrichting en voor de beleidsplannen van de komende jaren. Het stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit is één van de speerpunten uit de verkeersvisie.

Op 4 juni is een eerste bijeenkomst gehouden met bewoners en maatschappelijke organisaties om van hen te horen wat wensen en ideeën zijn. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in een nota. Wethouder Karin Dekker van Verkeer wil deze graag bespreken met belangstellenden. Dit gebeurt op woensdag 3 oktober 2018 van 19:30 tot 21:30 uur in het gemeentehuis in Leek. De nota kunt u vanaf 26 september lezen op de website van de gemeente.

Voor vragen en opgave over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met onze medewerker Verkeer, Theo Vlaming (t.vlaming@leek.nl).

Het bericht Bijeenkomst Lopen & Fietsen in Leek verscheen eerst op InfoLeek.