Beheersvisie Landgoed Nienoord vastgesteld met vele toekomstplannen

Beheersvisie Landgoed Nienoord vastgesteld met vele toekomstplannen

LEEK – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 2 oktober de nieuwe beheervisie voor Landgoed Nienoord vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente het landgoed de komende jaren gaan beheren. Nienoord heeft verschillende functies: natuur, recreatie, sporten, het familiepark en de borg en omgeving.

Karin Dekker, wethouder openbare ruimte “We willen de belevingswaarde van Nienoord in alle facetten versterken. Daarom krijgt de ecologische kwaliteit en diversiteit meer aandacht en worden gebruik en inrichting goed op elkaar afgestemd: bruidsjurk en nette pak op het borgterrein; stevige wandelschoenen in de natuur. We brengen meer bloemrijke weiden en doorzichten aan en versterken de structuur van lanen en verhardingen. Alles passend bij het gebruik.”

Beheer, verkeersmaatregelen, toezicht en afspraken met betrokkenen worden integraal aangepakt, zodat Nienoord ook bij grote drukte en evenementen, goed bereikbaar blijft. Zo wordt ook overlast en schade elders en aan het landgoed, zoveel mogelijk voorkomen.

De gemeente heeft deze nieuwe beheervisie samen gemaakt met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Een verrassend resultaat van de inbreng is het idee om bij de beheerwerkzaamheden op Nienoord paarden en schapen in te zetten, waar nu nog machines worden gebruikt. De gemeente onderzoekt de praktische en financiële haalbaarheid hiervan met als doel om in 2019 enkele praktijkproeven te doen.

Ook is aandacht gevraagd voor communicatie en educatie. Dit pakt de gemeente op samen met de andere partners op Nienoord. De wens om plastic afval te beperken bij evenementen, gaan we in Westerkwartier verband regelen. In de tussentijd worden (indien nodig) extra afvalbakken bijgeplaatst. Tenslotte bekijkt de gemeente of er alternatieven zijn voor de lawaaiige bladblazers en hoe het werk nog milieuvriendelijker kan worden gedaan.

Het bericht Beheersvisie Landgoed Nienoord vastgesteld met vele toekomstplannen verscheen eerst op InfoLeek.