Uitwisseling van praktijkdocenten rsg de Borgen en Terra Oldekerk

Uitwisseling van praktijkdocenten rsg de Borgen en Terra Oldekerk

LEEK/OLDEKERK – Op dinsdag 11 december was er een uitwisseling van praktijkdocenten van rsg de Borgen en Terra Oldekerk. Het doel van de middag was om op een informele wijze kennis met elkaar te maken, informatie uit te wisselen en de praktijklokalen op beide locaties te bezoeken.

Als eerste werd de vestiging Nijeborg van rsg de Borgen bezocht door de praktijkdocenten. “Bij rsg de Borgen hebben de vmbo leerlingen keuze uit zes verschillende profielen. Bij Terra Oldekerk is dat er een: Groen. Binnen de profielen zijn er verschillende keuzevakken. We willen met elkaar kijken hoe we, binnen het huidige onderwijsaanbod, de leerlingen nog beter kunnen bedienen, zodat er een ruimer aanbod ontstaat in de regio Westerkwartier”, vertelt Els de Ruijter van Terra Oldekerk. De directies van beide scholen zijn hierover met elkaar in gesprek. “We geven deze ontwikkeling graag een extra impuls door ook docenten van beide scholen hierbij te betrekken”, aldus De Ruijter. Op beide scholen werd door de praktijkdocenten gekeken en geluisterd naar de collega’s. “Ik was nog nooit bij Terra Oldekerk geweest, dus dat is in ieder geval al winst. Het is mooi om een kijkje te nemen in de school; je ziet het gebouw, maar hoort bijvoorbeeld ook welke methodes er gebruikt worden. Dat is interessant en leerzaam”, vertelt een docent van rsg de Borgen.

Passend onderwijsaanbod
Een voorbeeld van de samenwerking is het gezamenlijk aanbieden van het keuzevak motorvoertuigentechniek. “Hier zijn we al druk mee bezig, er worden verschillende voorbereidingen voor getroffen. Het technieklokaal van Terra Oldekerk wordt aangepast om dit goed aan te kunnen bieden. Het is de bedoeling dat in de toekomst leerlingen van rsg de Borgen dit keuzevak kunnen volgen op Terra Oldekerk. Wellicht liggen er nog veel meer kansen”, aldus De Ruijter.

Het keuzevak motorvoertuigentechniek wordt vanaf september 2019 aangeboden. De scholen zochten hiervoor ook de samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven. “We krijgen van hen veel positieve reacties en medewerking, bijvoorbeeld in de vorm van het aanbieden van stageplaatsen of het verzorgen van gastlessen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we door samen te werken een gevarieerd en passend onderwijsaanbod kunnen creëren voor jongeren in het Westerkwartier”, besluit De Ruijter.

Het bericht Uitwisseling van praktijkdocenten rsg de Borgen en Terra Oldekerk verscheen eerst op InfoLeek.