Boekpresentatie “De gemeente Leek 1811-2018; een historisch document”

Boekpresentatie “De gemeente Leek 1811-2018; een historisch document”

LEEK – Ter gelegenheid van de opheffing van de gemeente Leek is er een boekje samengesteld dat de 207-jarige geschiedenis beschrijft.

Het heet “De gemeente Leek 1811-2018; een historisch document” en omvat interessante gegevens over de ontstaansgeschiedenis, belangrijke historische gebeurtenissen, de gemeentehuizen, de diverse burgemeesters en secretarissen, de samenstelling van alle gemeenteraden en een korte schets van de zeven dorpen. Auteur/samensteller is Siebrand Homan uit Roden (oud-inwoner en gemeenteraadslid van Leek), met bijdragen van Sikke Cazemier uit Drachten en Epko Bult en Jur Engels uit Tolbert.

Er staan veel illustraties in het boekje, die voor een groot deel afkomstig zijn uit het archief van de Historische Kring gemeente Leek. Ineke Blaauwwiekel uit Tolbert verzorgde de smaakvolle vormgeving, terwijl Drukcom in Leek het drukwerk voor zijn rekening nam.

Het boekje wordt op woensdag 19 december 2018 om 19.30 uur in de raadszaal gepresenteerd, aan het begin van de laatste raadsvergadering. Epko H. Bult, voorzitter van de Historische Kring, overhandigt het eerste exemplaar aan de laatste burgemeester  van Leek, Berend Cornelis Hoekstra.

Het is de bedoeling dat er voor de jaarwisseling op elk adres in de gemeente Leek een gratis exemplaar van het boekje wordt bezorgd.

Het bericht Boekpresentatie “De gemeente Leek 1811-2018; een historisch document” verscheen eerst op InfoLeek.