De plannen van Gemeente Westerkwartier, coalitieakkoord in eenvoudige taal

De plannen van Gemeente Westerkwartier, coalitieakkoord in eenvoudige taal

WESTERKWARTIER – De gemeente Westerkwartier heeft een programma opgesteld. Hierin staan de plannen voor de periode 2019-2022. Dit is het zogenoemde coalitieakkoord. Het motto is: Samen Westerkwartier Maken!

Het akkoord heeft 7 thema’s. In de onderstaande PDF’s worden de thema’s kort uitgelegd. Ook worden er een paar voorbeelden gegeven van de verschillende maatregelen per thema. De tekst is geschreven in taalniveau B1. Dit staat voor eenvoudig Nederlands.

Namens VZ Westerkwartier-Ytsen van der Velde, ChristenUnie-Peter Holsappel, CDA-Geertje Veenstra en PvdA-Rianne Vos: Wij zien er naar uit om samen met inwoners, college en raad uitvoering te geven aan dit akkoord onder het motto: Samen Westerkwartier Maken!

Samen Westerkwartier maken – coalitieakkoord.pdf
Samen Westerkwartier maken – coalitieakkoord in eenvoudige taal.pdf

Het bericht De plannen van Gemeente Westerkwartier, coalitieakkoord in eenvoudige taal verscheen eerst op InfoLeek.