Oefening Koninklijke Landmacht in februari en maart

Oefening Koninklijke Landmacht in februari en maart

REGIO – De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 11 t/m 15 februari en van 18 t/m 22 maart in de kop van Overijssel en in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen.

Het kan dus zijn dat u in deze periode verschillende manschappen en/of voertuigen tegen komt op de openbare weg.

Schaderegeling
In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Indien niet openbare wegen, terreinen of paden gebruikt moeten worden, dient vooraf  toestemming van de eigenaar(s)/beheerder(s) te worden gevraagd. Er zal alles aan gedaan worden om hinder van het burgerverkeer te voorkomen.

Indien, ondanks voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc., melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl

Het bericht Oefening Koninklijke Landmacht in februari en maart verscheen eerst op InfoLeek.