Snel internet in het buitengebied van gemeente Westerkwartier

Snel internet in het buitengebied van gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Op veel adressen in het buitengebied is de snelheid van de internetverbinding laag. Dit terwijl een snelle internetverbinding steeds belangrijker wordt voor zowel ondernemers als inwoners. De gemeente is dan ook blij dat er initiatieven zijn om deze situatie te veranderen. In het Westerkwartier zijn de volgende partijen hier mee bezig:

Stichting Breedband Westerkwartier (SBW)
SBW is een burgerinitiatief en werkt vanuit de coöperatieve gedachte. Zij richten zich op de aanleg van glasvezel in het buitengebied van het Westerkwartier. De financiering komt vanuit de bewoners zelf, die lid worden van een coöperatie. Het glasvezelnetwerk wordt eigendom van de coöperatie, dus van de bewoners. De inleg bedraagt minimaal 500 euro. Als u meer inlegt, krijgt u korting op het maandabonnement. SBW is bezig met het werven van leden. Als er voldoende leden zijn in een bepaald gebied, gaan zij beginnen met de aanleg. Voor meer informatie: www.glasvezelwk.nl

Rodin Broadband Groningen (Rodin)
Rodin gaat alle zogenaamde witte adressen in de provincie Groningen voorzien van snel internet. Witte adressen zijn adressen waar de snelheid lager is dan 30Mb per seconde. Zij maken hierbij gebruik van provinciale financiering. Zij doen dit door de aanleg van glasvezel of door gebruik te maken van Internet over de radio (draadloos), waarbij elk adres een minimale snelheid van 30Mb per seconde zal krijgen. Het is nog niet bekend welke adressen glasvezel krijgen en welke adressen draadloos worden bediend. Rodin is in 2018 begonnen met het project in de aardbevingsgemeenten. Het is nog niet bekend wanneer zij in het Westerkwartier aan de slag gaan. Voor meer informatie: www.snelinternetgroningen.nl

Glasdraad
Glasdraad wil glasvezel aanleggen in het buitengebied van de gemeente Westerkwartier. Voorwaarde is wel dat er voldoende belangstelling is. Zij willen de vraagbundeling starten in het tweede kwartaal van 2019. Bij voldoende belangstelling gaan zij in het najaar van 2019 starten met de aanleg. Voor meer informatie www.glasdraad.nl

Rol gemeente
De gemeente Westerkwartier is blij met initiatieven om de digitale bereikbaarheid van haar ondernemers en bewoners te verbeteren. De gemeente zal met initiatiefnemers in overleg treden en afspraken vastleggen in een convenant. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op de leges en de graafdiepte. In 2018 heeft de gemeente de leges aangepast (verlaagd voor grote projecten), waardoor de drempel voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied is verlaagd. Als een partij besluit tot aanleg over te gaan, volgt overleg over de tracé ’s en zal vergunning worden verleend voor de aanleg van glasvezelkabels en waar nodig zendmasten. In de uitvoeringsfase houdt de gemeente toezicht op de aanleg.

Het bericht Snel internet in het buitengebied van gemeente Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.