Een nieuwe start voor De Schutse in Leek

Een nieuwe start voor De Schutse in Leek

LEEK – In de afgelopen maanden hebben De Schutse 2.0, Sociaal Werk De Schans, Stichting Vredewold en de gemeente onderzocht op welke manier de activiteiten van de vrijwilligers en de ontspanningsactiviteiten van en voor de inwoners in De Schutse behouden kunnen blijven.

Na een periode van intensief samenwerken is in gezamenlijkheid een oplossing gevonden voor de aankomende anderhalf jaar.

Eigenaarschap en samenwerken
Het college van burgemeester en wethouders wil in ieder geval tot 1 januari 2021 ruimte bieden aan bestaande en nieuwe initiatieven van inwoners in De Schutse waarbij eigenaarschap, samenwerken en verbinden de belangrijkste doelstellingen zijn. De Schutse blijft de ontmoetingsplek voor en door inwoners, waar ruimte is voor activiteiten en informele welzijnsvoorzieningen. De Schutse is een centrale plek in het dorp Leek die geschikt is voor inwoners als één van de toegangsmogelijkheden tot andere welzijnsvoorzieningen en zorg. Hierdoor is de stap naar formele dienstverlening dichtbij. Daarnaast gaan de gemeente en Sociaal Werk De Schans verkennen welke activiteiten een aanvulling zijn op de huidige activiteiten, om nadrukkelijker de verbinding te maken tussen preventie en zorg.

Bijeenkomst gebruikers en vrijwilligers
Voor de gebruikers en vrijwilligers organiseert de gemeente op maandag 20 mei om 19.30 uur een bijeenkomst in De Schutse om hen mee te nemen in het vervolgtraject. Bij deze zijn zij van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het bericht Een nieuwe start voor De Schutse in Leek verscheen eerst op InfoLeek.