Zevenhuizen klaar voor realisatie multifunctionele accommodatie

Zevenhuizen klaar voor realisatie multifunctionele accommodatie

ZEVENHUIZEN – Het college van de gemeente Westerkwartier heeft ingestemd met het voorstel van de Stichting MFC7huizen tot de bouw van een nieuw multifunctionele accommodatie in Zevenhuizen. Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over het voorstel tot medefinanciering.

Wethouder Hielke Westra: “We zijn blij dat er nu een goed gedragen voorstel tot realisatie van een nieuw MFC Zevenhuizen ligt. In korte tijd en in constructieve samenwerking met het bestuur is een belangrijke stap gezet naar een leefbaar en duurzaam Zevenhuizen.”

Inventarisatie
In samenspraak met de voormalige gemeente Leek, Stichting Promotie 7huizen (SP7), de Ondernemers Vereniging Zevenhuizen (OVZ) en de Vereniging voor dorpsbelangen Zevenhuizen (DES) is destijds een werkgroep opgericht om de mogelijkheden van een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC) te inventariseren.

In oktober 2017 heeft het dorp Zevenhuizen een inventarisatie gepresenteerd voor een sportvoorziening met MFC, gedragen door ruim 50 verenigingen en stichtingen uit Zevenhuizen, aan de toenmalige gemeente Leek.  Dit is aanleiding geweest voor de gemeente Leek structureel overleg te hebben met de stichting MFC7huizen. Deze stichting is opgericht met als doel te komen tot een multifunctionele accommodatie, die door de stichting wordt geëxploiteerd. Na diverse plannen en aanpassingen heeft dit in verband met de herindeling niet meer tot definitieve besluitvorming geleid. 

Plan nieuw MFC
Het staat vast dat een groot aantal gebouwen met een maatschappelijke functie zullen verdwijnen, omdat ze niet meer aan de kwaliteitseisen (o.a. in het kader van duurzaamheid) voldoen. Bijvoorbeeld het gebouw Pruim,  ’t Wiekhuus, Het Anker, sportvoorzieningen De Til en het oude PKN Verenigingsgebouw. De nieuwe accommodatie concentreert de nu veelal versnipperde accommodaties in het dorp tot één sterk geheel en wordt door de gemeenschap met een eigen stichting MFC7huizen geëxploiteerd.

Voorzitter Richard Kobes van de stichting: “Hiermee is een zeer belangrijke stap tot realisatie van het MFC7huizen gezet. Er is van beide kanten heel veel werk verzet om dit te bereiken. Realisatie: wij zijn er klaar voor.”

Aan de slag
Het college onderkent de noodzaak en wenselijkheid voor een nieuwe multifunctionele accommodatie in Zevenhuizen. Samen met het bestuur van het MFC7huizen is de gemeente Westerkwartier voortvarend en constructief aan de slag gegaan om te komen tot een gedegen, realistisch en duurzaam plan. Dit heeft geresulteerd in het vierde plan ‘Op stap naar realisatie van een sport- en centrale dorpshuisvoorziening Zevenhuizen’. Als geprivatiseerde stichting ligt de verantwoordelijkheid voor bouw en exploitatie bij het stichtingsbestuur. Het college stelt de gemeenteraad voor een bijdrage van € 2.734.000 beschikbaar te stellen. De gemeente is verantwoordelijk voor de planologische inpassing en infrastructuur.

Mogelijke start bouw
Als de gemeenteraad de noodzakelijke middelen beschikbaar stelt, kan gestart worden met de bouwkundige uitwerking en verdere voorbereiding om medio 2020 met de daadwerkelijke bouw te kunnen starten en naar verwachting deze medio 2021 te kunnen openen.

Het bericht Zevenhuizen klaar voor realisatie multifunctionele accommodatie verscheen eerst op InfoLeek.