Zes koninklijke onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Ard van der Tuuk

Zes koninklijke onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Ard van der Tuuk

Westerkwartier – Vandaag, op maandag 26 april 2021, heeft burgemeester Ard van der Tuuk zes koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de gemeente.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn de gedecoreerden in hun eigen tuin of bij de voordeur geïnformeerd dat zij zijn benoemd in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. Mevrouw Dieuwerke lda (Dida) Noordhof (67) uit Grootegast, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • Secretaris van Stichting Hinszorgel in Leens, Orgelcommissie Petruskerk Leens en Stichting tot behoud van het Arp Schnitger Orgel te Mensingeweer (1998-heden).
 • Vrijwilliger Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Tevens lid van de excursie- en activiteitencommissie (1998-heden).
 • Secretaris van Harmoniumvereniging Nederland (HVN) (1995-2006).
 • Vrijwilliger bij het Nederlands Bijbel Genootschap (meer dan 20 jaar, mogelijk wel 25 jaar). Hier zorgde ze voor de ledenwerving, het innen van donaties en promotieactiviteiten.
 1. Mevrouw Hendrikje (Henny) Oosterhoff-de Vries (66) uit Ezinge. Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • Vrijwilliger Protestantse Gemeente Ezinge (voorheen Gereformeerde Kerk van Ezinge) Functies: diaken en ouderling. Van 1995-heden.
 • Diverse functies bij het CDA in Winsum. Zo was ze bestuurslid en secretaris van de CDA kiesvereniging afdeling Winsum (tot 2019). Ook steunfractielid en secretaris en notulist van de CDA-fractie gemeente Winsum (van 2009-2019) en fractie-assistent (2015-2019).
 • 8 jaar lang bestuurslid van de Christelijke Basisschool “De Springplank” Ezinge (1993-2001). Daarbij werkte ze mee aan de organisatie van het 125-jarig jubileum van de school en heeft ze actief meegewerkt aan het schrijven van een herinneringsboek.
 • Vrijwilliger bij ARJOS Drenthe, de jongerenorganisatie van de Anti Revolutionaire Partij (1975-1979).
 1. Mevrouw Jantje Martje (Jannie) Doornbos (77) uit Oldehove, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • Verzorgde bijna 20 jaar haar buurvrouw als mantelzorger (1998-2017).
 • Vrijwilliger & bestuurslid DBO (Dorpsbelangen Oldehove) / Dorpshuis Humsterland (2000-heden). Draagt bij aan vele activiteiten binnen het dorp, zoals de avondvierdaagse, Vrouwen van Nu en diverse workshops rondom kunst en koken.
 • Vrijwilliger Stichting Recreatieoord Electra, ze houdt zich bezig met het beheer en voortbestaan van het zwembad (1993-heden).
 • Vrijwilliger Rode Kruis Nederland. Mevrouw zorgt o.a. voor collectanten en collectes regelen en helpt bij evenementen (1979-heden).
 • Ze helpt met hondenopvang en doneert de opbrengsten aan Stichting Hulphond. Mevrouw Doornbos laat voor diverse mensen honden uit tussen de middag en in vakantieperiodes en dient regelmatig als logeeradres voor honden. Alles wat ze hiervoor krijgt schenkt ze aan de Stichting Hulphond (2010-heden).
 1. Mevrouw Berendiena (Diny) Winter (76) uit Oldekerk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • Vrijwilliger in Zonnehuisgroep Noord. Mevrouw Winter zorgde voor koffie en thee. Daarnaast helpt ze bij extra activiteiten, zoals bingo, klassieke concerten, markten. (2011-2020).
 • Speelde 50 jaar lang bugel bij CMV DINDUA Oldekerk. Ze was hier ook ruim 30 jaar bestuurslid (vooral penningmeester). Ze stond altijd klaar om te ondersteunen bij optredens, evenementen en andere activiteiten.
 • Diaken en vrijwilliger bij Protestantse Kerk Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil. Daarnaast was ze ook pastoraal medewerker en vaste chauffeur voor het jaarlijkse ouderenuitje (1981-heden).
 • Plaatselijke collectant voor diverse goede doelen, waaronder KWF, Nierstichting, Longfonds, MaagLeverDarm, Hartstichting (1975-2015).
 1. Mevrouw Hiltje Jantje (Hilly) Holtrop (69) uit Grijpskerk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • Secretaris, contactpersoon en coördinator Multifunctioneel Centrum Grijpskerk (2014-heden).
 • Voorzitter Bridgeclub Zuidhorn en organisator Bridgeclub De Wierde Grijpskerk (2016-heden).
 • Organisator huiskamerkunst Grijpskerk. Ze organiseert iedere donderdag kunstbijeenkomsten bij haar thuis (2014-heden).
 • Bier & wijnclub Grijpskerk: belangrijkste schakel voor het organiseren van de avonden (2014-heden).
 • Vrijwilliger voor Dorpscoördinatie Grijpskerk (bestuurslid tot oprichting en daarna lid en organisator-begeleider (2015-2019).
 • Medeorganisator voorbereidingsgroep Sociaal Cultureel Centrum Kerkplein 6 (2001-2005) – daarna nog tot 2008 organisator activiteiten.
 • Oprichtster/organisator PopKoor Hadewijn (2003-2011 en 2013-2014).
 • Vrijwilliger opstart Alzheimercafé in Grijpskerk.
 1. De heer Gerrit Werksma (69) uit Zuidhorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 • Vrijwilliger Stichting beheer kantine sporthal Quick Silver S. Hij had hier diverse rollen; bestuurslid, administratie, bardienst, schoonmaak (2000-2020).
 • Vrijwilliger voetbalvereniging Zuidhorn. Hier heeft hij diverse functies, zo was hij (jeugd)leider en scheidsrechter. (1974-heden).
  De onderscheiding voor de heer Werksma is aangevraagd voor een bijzondere gelegenheid die op een ander moment had moeten plaatsvinden; in verband met onzekerheid over een uitreikingsdatum als gevolg van de corona-maatregelen is deze onderscheiding uitgereikt op 26 april.

 

Het bericht Zes koninklijke onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Ard van der Tuuk verscheen eerst op InfoLeek.