Woonlasten huurder Wold & Waard gemiddeld lager dan landelijk

Woonlasten huurder Wold & Waard gemiddeld lager dan landelijk

Westerkwartier – Ook dit jaar heeft woningcorporatie Wold & Waard een vergelijking gemaakt tussen de woonlasten van huurders in het Westerkwartier en landelijk. Hieruit blijkt dat huurders van een sociale huurwoning van Wold & Waard voordeliger uit zijn dan de gemiddelde huurder in Nederland. Eind 2020 was de kale huurprijs van Wold & Waard € 510,- en landelijk € 559,-.

De Woonlastenmonitor
Omdat de informatie niet voorhanden was besloot Wold & Waard in 2009 zelf de benodigde informatie te verzamelen. Dat resulteerde in de Woonlastenmonitor die de corporatie sinds 2009 elk jaar opstelt. Het biedt een vergelijking van woonlasten met landelijke gemiddelden, een toetsing van de doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid en energie en kansen om huurders en woningzoekenden beter te informeren over energieverbruik en woonlasten.

Huren betaalbaar houden
Wold & Waard streeft naar lagere woonlasten voor huurders ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Om zo wonen betaalbaar te houden. In de Woonlastenmonitor worden alle woning gerelateerde kosten meegerekend: huur, energie- en waterverbruik, waterschapslasten en gemeentelijke heffingen.

De ontwikkeling van de woonlasten volgen via de Woonlastenmonitor is één van de afspraken in de prestatieafspraken. Ook de huurdersvertegenwoordiging en de gemeente hechten veel waarde aan de betaalbaarheid van het wonen in het Westerkwartier. In de prestatieafspraken leggen de gemeente Westerkwartier, het Huurdersplatform en de corporaties uit het Westerkwartier vast welke bijdrage zij leveren aan het woonbeleid. Wonen betaalbaar houden is ook één van de ambities in de Woonvisie 2020-2025 van de gemeente Westerkwartier.

Van informatie naar beleid
Ieder jaar vergelijkt Wold & Waard de Woonlastenmonitor met voorgaande jaren. En neemt waar nodig aanvullende maatregelen om de doelstellingen uit het ondernemingsplan te bereiken. Naast een energiecoach en deelname aan het armoedepact in het Westerkwartier, heeft Wold & Waard in 2019 haar energiebeleid en huurbeleid vernieuwd.

Over Wold & Waard
Wold & Waard verhuurt goede en betaalbare woningen in de sociale huursector. De corporatie richt zich daarbij op mensen met een lager inkomen of een bijzondere woonvraag. Het gaat niet alleen om het huis, maar ook om het bijdragen aan de woonomgeving.

Wold & Waard bezit ongeveer 5.500 woningen in het Westerkwartier van Groningen.

Het bericht Woonlasten huurder Wold & Waard gemiddeld lager dan landelijk verscheen eerst op InfoLeek.