Ideeën herbestemming terrein Hoofdstraat 101-1 Midwolde

Ideeën herbestemming terrein Hoofdstraat 101-1 Midwolde

Midwolde – In december 2020 is de gemeente eigenaar geworden van het perceel Hoofdstraat 101-1 in Midwolde. De gemeente heeft het perceel aangekocht, omdat zij kansen ziet voor een hoogwaardige ontwikkeling van het gebied.

Het terrein ligt gunstig nabij de A7 en een transferium met uitstekend openbaar vervoer. De gemeente wil de mogelijkheden voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van het terrein graag samen met haar inwoners verkennen. Ze vraagt inwoners ideeën aan te leveren voor de herbestemming van het terrein.

Terrein
Het terrein heeft een oppervlakte van ruim zeven hectare. Op het terrein staan een kantoorgebouw en drie bedrijfsgebouwen. Voor het aanleveren van ideeën voor de herbestemming van het terrein is een aantal aspecten van belang om rekening mee te houden. Het perceel ligt vlakbij een woonwijk (Nienoordrand) en het bedrijvenpark Leeksterhout. Dit betekent, dat de nieuwe invulling van het terrein geen (milieu)hinder en overlast mag veroorzaken en dat er voldoende afstand is tot de woonwijk en het bedrijvenpark. Daarnaast is ook de ontsluiting van het perceel een belangrijk aandachtspunt bij de herbestemming.

Ideeën
Inwoners kunnen hun ideeën mailen naar herbestemming@westerkwartier.nl of sturen naar Gemeente Westerkwartier, t.a.v. team Economie en Erfgoed, Antwoordnummer 1005, 9300 VB Leek. Ideeën insturen kan ook via een formulier op de site www.westerkwartier.nl/herbestemming. Hier is ook meer informatie te vinden over het terrein Hoofdstraat 101-1 en de omgeving. Inleveren van ideeën kan tot en met 1 juni 2021.

Planning
Uit de ingeleverde ideeën maakt de gemeente een selectie van kansrijke en uitdagende ideeën, die ze zo nodig verder uitwerkt. Daarna volgt de voorbereiding voor de besluitvorming om tot een keuze voor een nieuwe invulling van het terrein Hoofdstraat 101-1 in Midwolde te komen. Na de zomer geeft de gemeente aan hoe dit proces verder vorm en inhoud krijgt.

Onderzoek huisvesting
Het college heeft in opdracht van de raad onderzoek gedaan naar mogelijke huisvestingslocaties voor de gemeentelijke organisatie. Het terrein Hoofdstraat 101-1 maakt hier ook onderdeel van uit. Het college heeft een aantal huisvestingscenario’s in beeld gebracht. Dit heeft voor het gemeentehuis verschillende opties opgeleverd. Deze opties zijn: het uitbouwen van het huidige gemeentehuis Leek of Zuidhorn, een combinatie van de gemeentehuizen Leek en Zuidhorn, bedrijventerrein Leeksterveld en ook het terrein Hoofdstraat 101-1 in Midwolde. Deze laatstgenoemde locatie is ook een optie voor een samengevoegde nieuwe werklocatie voor Novatec, buitendienst Marum en buitendienst Leek.

Het bericht Ideeën herbestemming terrein Hoofdstraat 101-1 Midwolde verscheen eerst op InfoLeek.