Transitievisie Warmte met stappenplan voor aardgasvrij Westerkwartier

Transitievisie Warmte met stappenplan voor aardgasvrij Westerkwartier

Westerkwartier – Veel woningen in het Westerkwartier maken nu nog gebruik van aardgas voor het verwarmen van de woning. De verbranding van aardgas zorgt voor de uitstoot CO2, daarnaast wordt het Groninger Gasveld gesloten. Vanuit het Klimaatakkoord is als doel opgesteld om in 2050 de COuitstoot met 95% te verminderen en te stoppen met het gebruik van aardgas. Om deze doelen te bereiken hebben alle gemeenten de opdracht gekregen om in 2021 een Transitievisie Warmte op te stellen.

Wat is een Transitievisie Warmte?
De Transitievisie Warmte is een document waarin de te doorlopen stappen naar een aardgasvrij Westerkwartier staan genoemd. In deze visie staat onder andere beschreven welke andere manieren van verwarmen voor welke woningen geschikt kunnen zijn. Daarnaast wordt gekeken in welke dorpen er gestart kan worden met de verdere verkenning naar deze mogelijkheden en welke onderzoeken er nog uitgevoerd moeten worden. De Transitievisie Warmte is daarmee een document dat de eerste denkrichting weergeeft, maar waarin nog geen definitieve besluiten staan. Daadwerkelijke besluiten over het aardgasvrij maken van woningen gebeurt in een uitvoeringsplan. Als deze uitvoeringsplannen voor uw dorp worden opgesteld, wordt u daar uiteraard bij betrokken.

Wat doet de gemeente Westerkwartier?
De gemeente Westerkwartier is momenteel gestart met het opstellen van een Transitievisie Warmte. Deze visie wordt in samenwerking met diverse partners zoals de woningcorporaties en de netbeheerder opgesteld. Daarnaast wil de gemeente de inwoners uitgebreid betrekken bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hiervoor zullen diverse activiteiten worden georganiseerd.

Enquête Transitievisie Warmte
Omdat het aardgasvrij maken van onze woningen, bedrijven en andere gebouwen ons allemaal aangaat, vragen wij om uw mening. Hierom heeft de gemeente een vragenlijst opgesteld om uw mening ten aanzien van de warmtetransitie te bevragen. De enquête vind je hier.

Wilt u liever de vragenlijst op papier invullen? Dat kan, bel dan de gemeente op 14 0594 en u kunt de vragenlijst per post thuisgestuurd krijgen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 26 mei aanstaande. Meer informatie en dialoog avonden vind je hier.

Het bericht Transitievisie Warmte met stappenplan voor aardgasvrij Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.