Onderzoek naar Onafhankelijke Cliëntondersteuners in het Westerkwartier

Onderzoek naar Onafhankelijke Cliëntondersteuners in het Westerkwartier

Westerkwartier – Het vinden van de juiste hulp en zorg is soms best een uitdaging. Het kan dan fijn zijn als iemand met inwoners meedenkt en hierbij helpt. Onafhankelijke Cliëntondersteuners kunnen deze ondersteuning bieden.

Uit onderzoek blijkt dat Onafhankelijke Cliëntondersteuning nog vrij onbekend is. De gemeente wil hier graag verandering in brengen en vraagt inwoners hoe de gemeente dat het beste kan doen. Hiervoor heeft de gemeente een korte vragenlijst opgesteld.

Vragenlijst
Deze vragenlijst kunnen inwoners van de gemeente Westerkwartier invullen via de website www.westerkwartier.nl/oco.  De vragenlijst is ook op papier in te vullen. Deze is aan te vragen via het telefoonnummer: 14 0594 en wordt vervolgens opgestuurd. De vragenlijst kan ook telefonisch worden besproken. De gemeente vraagt zoveel mogelijk inwoners deze vragenlijst in te vullen, zodat het aanbod aansluit bij de wensen van de inwoners. Het invullen van de vragenlijst kan tot en met 30 mei 2021.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Onafhankelijke Cliëntondersteuning is er voor alle inwoners van de gemeente Westerkwartier die vragen hebben als het gaat om hulp, zorg of ondersteuning. Dit kan gaan om maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

In de gemeente kunnen inwoners terecht bij Onafhankelijke Cliëntondersteuners van Sociaal Werk de Schans. Zij kunnen onder meer helpen bij: de vraag duidelijk krijgen, het aanvragen en regelen van hulp, zorg of ondersteuning, gesprekken met instanties zoals de gemeente, werkgever of zorgaanbieder en ondersteuning als de inwoners vastlopen bij de zorg die ze ontvangen. Een Onafhankelijke Cliëntondersteuner is iemand die de situatie vooraf niet kent. Ook nemen zij geen beslissingen over uw vraag en bieden geen hulpverlening. De ondersteuning is gratis.

Koploperproject
Wethouder Welzijn, Wmo en Werk en Inkomen Bert Nederveen: “We nemen als gemeente Westerkwartier deel aan het landelijke koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Het doel van dit project is Onafhankelijke Cliëntondersteuning verder ontwikkelen. We willen graag dat inwoners weten dat deze onafhankelijke vorm van cliëntondersteuning er is en dat inwoners, als zij dat wensen, hier gebruik van kunnen maken.”

Het bericht Onderzoek naar Onafhankelijke Cliëntondersteuners in het Westerkwartier verscheen eerst op InfoLeek.