VZ Westerkwartier: “Zorg voor schone lucht in scholen in plaats van 40 miljoen uitgeven aan Campus RSG de Borgen Leek”

VZ Westerkwartier: “Zorg voor schone lucht in scholen in plaats van 40 miljoen uitgeven aan Campus RSG de Borgen Leek”

Westerkwartier – De voorbereidingen voor de gemeentelijke plannen voor het komende jaar zijn in volle gang. In juni zijn de gesprekken over de plannen (Perspectiefnota) met de inwoners/organisaties en in juli met de raad.

Een besluit over de nieuwbouwplannen van RSG de Borgen is vorig jaar doorgeschoven naar dit jaar. Raadslid Johan de Vries uit Leek heeft zich ook vorig jaar al namens VZ uitgesproken tegen het slopen van de bestaande schoolgebouwen aan de Waezenburglaan in Leek en daarmee ook tegen de bouw van een nieuwe campus (VZ Westerkwartier; Is nieuwbouwplan rsg de Borgen Leek van circa 40 miljoen verantwoord?). Johan : “We hechten veel meer belang  aan het  snel op orde brengen van  goede ventilatie in al onze scholen.”

RSG de Borgen :”Nieuwe campus moet onderwijs in Leek naar hoger plan tillen”
Begin dit jaar liet mevrouw M. van Zonneveld (CEO RSG de Borgen Leek) in een interview weten dat ze een grote droom heeft voor haar school .(Nieuwe campus moet onderwijs in Leek naar hoger plan tillen) Ze gelooft in het aanbieden van zogenaamd gepersonaliseerd onderwijs (G.O.):  Docenten worden coaches en studieloopbaanbegeleider, lokalen worden leerpleinen, lesstof wordt werkplan. En de leerling? Die is voortaan de trotse ‘eigenaar’ van zijn leerproces.

Gemeentegeld
Deze droom is volgens van Zonneveld alleen te verwerkelijken met de sloop van de huidige gebouwen om op deze plek vervolgens een nieuwe campus te laten bouwen. Ze  gaat dit als RSG de Borgen echter niet zelf betalen. Het betalen wil ze overlaten aan  de gemeente. Kosten voor de gemeente en dus voor de inwoners minimaal 35 miljoen, eerst 15 miljoen en later nog een 20 miljoen volgens prognose. Gezien steeds meer prijsstijgingen zal dit vast fors hoger worden). Maar hoort dit dan wel bij de gemeente? VZ Westerkwartier vindt van niet.

Onderwijsvernieuwingen  versus de vraag “Wanneer krijgen we weer les” van Paula van Manen
“We horen en lezen de laatste tijd veel over het achteruit hollen van de kwaliteit van ons onderwijs op zowel basisscholen (PO) als het voortgezet onderwijs (VO). Al langere tijd gaat de beschuldigende vinger naar allerlei doorgevoerde onderwijsvernieuwingen. G.O. is 1 van die modegrillen.” Reactie van docenten die er mee hebben gewerkt: “Echt droevig word je van de apathische leerlingen op de leerpleinen. Ze werken minder samen dan in de klassikale lessen, ze zijn aan het eten en zitten lusteloos op hun telefoon. Een grote groep smeekt om echt les.“

De leerling die het mag uitzoeken achter zijn laptop/iPad, de docent als coach. Bovendien wordt er vanuit diverse geledingen gesteld, dat deze methode de kloof tussen kinderen van hoogopgeleide en lagere opgeleide ouders juist nog verder gaat vergroten. Dit lijkt VZ geen goede zaak.

Moeten we dan als gemeente in een dure nieuwe schoolcampus willen investeren? Johan de Vries: “VZ wil goed onderwijs voor al onze jongeren en daarbij ook een betaalbare gemeente blijven voor onze inwoners.”

Nieuwe Campus RSG de Borgen betaald door de gemeente nodig of een door de burgers te betalen duur statusproject?
De belangrijkste vraag volgens deze lokale politieke partij is dan ook: “In hoeverre is deze vervangende nieuw te bouwen campus een verantwoordelijkheid van onze gemeente?” Volgens VZ is het antwoord hierop: NIET.

Het schoolbestuur van RSG de Borgen krijgt volgens het Leekster raadslid de Vries veel geld van het rijk om juist zelf onderhoud en renovatie te kunnen betalen. Als ze vanwege de nieuwe onderwijsvisie aanpassingen nodig vindt, kan en mag het bestuur deze zelf financieren. Daar hoeft de gemeente en dus haar inwoners  niet voor op te draaien.

Vervangende nieuwbouw is alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente als de noodzaak van vervangende bouw aanwezig is  VZ Westerkwartier vindt dat dit niet het geval is en heeft B&W hierover vragen gesteld.

Investeer in gezonde lucht voor alle scholen in het Westerkwartier
VZ hecht  aan het belang van gezonde lucht. Op alle scholen goed werkende ventilatie. Het staat al in het VZ verkiezingsprogramma 2018. (https://www.vzwesterkwartier.nl/programma/)

Daar kwam in 2020 nog het vermoeden bij van snelle overdracht van het corona virus via slecht gezuiverde lucht. VZ heeft hier vorig jaar al  aandacht voor gevraagd. Onlangs meldde Nieuwsuur dat er landelijk  nog weinig verbeterd is. Stichting Quadraten meldt dat hun basisscholen al wel voldoen aan de landelijke richtlijnen. VZ  heeft ook andere geluiden gehoord en heeft ook hier vragen aan het college over gesteld.

Het bericht VZ Westerkwartier: “Zorg voor schone lucht in scholen in plaats van 40 miljoen uitgeven aan Campus RSG de Borgen Leek” verscheen eerst op InfoLeek.