Gemeente Westerkwartier vraagt bijdrage uit Volkshuisvestingsfonds voor woningverbetering

Gemeente Westerkwartier vraagt bijdrage uit Volkshuisvestingsfonds voor woningverbetering

Westerkwartier – Het kabinet heeft besloten € 450 miljoen beschikbaar te stellen voor de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. De gemeente Westerkwartier heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit dit Volkshuisvestingsfonds.

Na de herindeling in 2019, waarbij de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van de voormalige gemeente Winsum zijn samengevoegd tot de gemeente Westerkwartier, kent de gemeente gebieden waar overheidssteun voor woningverbetering nodig is. De gemeente Westerkwartier wil met deze aanvraag een signaal afgeven aan het Rijk en aangeven dat het probleem in dit gebied net zo hoog is als in andere gebieden in Nederland.

Gezamenlijk signaal
Dat de nood hoog is, erkent ook de provincie Groningen. Naast de gemeente Westerkwartier dienen ook andere Groninger gemeenten een aanvraag in. Daarnaast hebben de Groninger gemeenten een gezamenlijk document opgesteld samen met de provincie. Hierin staat duidelijk vermeld wat de urgentie is van het vraagstuk over woningverbetering en daarmee de leefbaarheid in de gemeenten in de provincie Groningen.

Subsidieaanvraag
Ook de opgave in de gemeente Westerkwartier is behoorlijk groot. De gemeente heeft de overheidssteun van het Rijk nodig voor woningverbetering. De aanvraag van de gemeente Westerkwartier bedraagt bijna € 12 miljoen.

Volkshuisvestingsfonds
Gemeenten kunnen een bijdrage aanvragen voor renovatie van woningen, transformatie (van een gebouw naar een gebouw met woonfunctie) en sloop- en nieuwbouw. Door bestaande woningen aan te pakken verbetert de leefbaarheid in de kwetsbare gebieden. Alle gemeenten in Nederland kunnen een aanvraag indienen voor het fonds. Het Rijk heeft echter gebieden aangewezen die bij de beoordeling automatisch extra punten scoren. De gemeente Westerkwartier valt niet onder één van deze gebieden, terwijl de gemeente wijken en buurten kent waarbij overheidssteun noodzakelijk en essentieel is om de kwaliteit van de woningvoorraad te kunnen verbeteren.

Wethouder Volkshuisvesting Geertje Dijkstra-Jacobi: “De gemeente Westerkwartier wil deze aanvraag benutten om de grootte van de opgave aan te kaarten bij het Rijk. We willen hiermee een duidelijk signaal afgeven dat het probleem ook speelt in onze gemeente net zoals in de andere gemeenten in de provincie Groningen.”

Het bericht Gemeente Westerkwartier vraagt bijdrage uit Volkshuisvestingsfonds voor woningverbetering verscheen eerst op InfoLeek.