Plannen voor het starten van een Coffeeshop in pand voormalig Pruim Zevenhuizen

Plannen voor het starten van een Coffeeshop in pand voormalig Pruim Zevenhuizen

Zevenhuizen – Gemeente Westerkwartier heeft op maandag 17 mei een aanvraag van een omgevingsvergunning ontvangen voor het starten van een Coffeeshop aan het Hooffdiep 32 in Zevenhuizen.

Dat betreft de woning en het pand waar voormalig Pruim Zevenhuizen gevestigd zat. Enige tijd geleden gingen al geruchten dat het pand, wat al vele jaren leeg staat, verkocht zou zijn. Daarnaast is enkele weken terug een aanvraag ingediend voor verbouwingswerkzaamheden. Deze nieuwe aanvraag betreft: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan).

Procedure
De aanvraag zal door de gemeente worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De gemeente kan deze termijn één keer verlengen met zes weken. Daarnaast kan de gemeente de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Stukken niet compleet
Dat laatste is op dit moment het geval, aldus de vergunningverlener van de gemeente aan InfoLeek. “Er ontbreken op dit moment stukken die nodig zijn om de aanvraag verder in behandeling te nemen. Deze zal de aanvrager moeten indienen voordat de toetsing gestart kan worden.” De vergunningverlener kan vanwege de privacy wetgeving geen mededelingen doen over de personalia van aanvrager en of de firma.

Vervolgstappen
Indien alle stukken aanwezig zijn zal het in behandeling worden genomen en zal uiteindelijk een advies richting het college gaan. Die zullen op vervolgens een besluit nemen. Indien het besluit wordt aangenomen kunnen inwoners vervolgens reageren en/of in bezwaar gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594

Het bericht Plannen voor het starten van een Coffeeshop in pand voormalig Pruim Zevenhuizen verscheen eerst op InfoLeek.