Quick scan laat zien dat jeugd in Westerkwartier zich gelukkig voelt

Quick scan laat zien dat jeugd in Westerkwartier zich gelukkig voelt

Westerkwartier – In de afgelopen periode heeft de gemeente een Quick Scanonderzoek uitgevoerd uit de informatie die er over jeugd in onze gemeente beschikbaar is.

Deze Quick Scan laat zien dat we overwegend tevreden kunnen zijn met hoe het met onze jeugd gesteld is, ook tijdens de coronaperiode. Ook al hebben de coronamaatregelen wel invloed gehad. Het document geeft veel informatie, zoals over onderwijsniveaus, stress, overgewicht, bewegen en sporten, beeldschermgebruik, eenzaamheid en contacten, ervaren geluk, etc.

Meten is weten
Wethouder Elly  Pastoor: “De jeugd heeft de toekomst. Het is een cliché, maar o zo waar. En dat geldt dus ook voor de jeugd in Westerkwartier. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat onze kinderen goed en gezond kunnen opgroeien en willen er alles wat in ons vermogen ligt aan doen om dat te bewerkstelligen. Dan is het belangrijk om te weten hoe het met hen gaat op school, thuis, mentaal en lichamelijk. We hadden al  veel informatie  (gemeentelijke informatie en open data), maar we constateerden dat het nogal versnipperd was. Daarom hebben we door middel van een  Quick Scan alle beschikbare informatie gebundeld, zodat we een  totaalbeeld tot onze beschikking kregen. Daarnaast hebben we nog twee enquêtes uitgezet onder leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs.“

Uitkomsten delen met partners
De gemeente gebruikt dit rapport bij het opstellen en uitvoeren van jeugdbeleid,  bij projecten en programma’s zoals JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), gezondheidszorg, lokaal Voedselakkoord, lokaal Sportakkoord, DSiB (De School in Beweging), lokaal Preventieprogramma, Nationaal Programma Onderwijs, etc. Ook andere organisaties in het Westerkwartier, zoals bijvoorbeeld Sociaal Werk de Schans en het onderwijs kunnen er hun voordeel mee doen.

Zo gebruiken we als gemeente samen met Sociaal Werk de Schans de enquêteresultaten van de jeugd van 12 jaar en ouder nu al bij het bedenken van sport/beweegactiviteiten voor deze leeftijdscategorie. Het Rijk heeft hiervoor namelijk coronageld beschikbaar gesteld. Een aantal scholen van rsg de Borgen bespreekt de resultaten met hun leerlingen met als doel het (school)leven voor de leerlingen beter/fijner te maken.

Kortom: we raden iedereen die betrokken is bij het gezond en veilig laten opgroeien van onze jeugd aan de resultaten van deze Quick Scan tot zich te nemen. In het belang van  de jeugd in Westerkwartier. De Quick scan staat op www.westerkwartier.nl. De resultaten van de twee enquêtes zijn opvraagbaar bij de gemeente.

Het bericht Quick scan laat zien dat jeugd in Westerkwartier zich gelukkig voelt verscheen eerst op InfoLeek.