Gemeente Westerkwartier en provincie investeren in fietsveilige route Zuidhorn-Leek

Gemeente Westerkwartier en provincie investeren in fietsveilige route Zuidhorn-Leek

Leek/Zuidhorn – De gemeente Westerkwartier heeft een voorverkenning uitgevoerd naar de fietsveiligheid op de route tussen Zuidhorn en Leek. Deze route, via Pasop en het Hoendiep, heeft geen apart fietspad.

Auto’s en fietsers, vooral schoolgaande kinderen, maken hier gebruik van dezelfde rijbaan. Dit is de reden geweest voor de gemeente Westerkwartier een voorverkenning te doen naar het fietsveilig maken van deze route. Uit deze verkenning zijn enkele kansrijke routes naar voren gekomen. Afhankelijk van welke route de provincie Groningen en de gemeente kiezen, varieert de totale investering van 1,5 tot 3,5 miljoen euro.

Verbeterde fietsvoorziening
Maandag 21 juni heeft de provincie Groningen bekendgemaakt, dat een verbeterde fietsvoorziening Zuidhorn-Leek in aanmerking komt voor een versnellingstraject. De provincie Groningen heeft in haar Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023 gelden gereserveerd voor het oplossen van ontbrekende schakels. Voor een verbetering van de genoemde fietsroute Zuidhorn-Leek is 3,2 miljoen euro opgenomen. De provincie en de gemeente gaan samen op korte termijn de mogelijkheden op dit traject verder verkennen en onderzoeken. Op basis van die resultaten stellen zij een projectplan op.

Investering
De provincie neemt een groot deel van de investering in genoemde fietsverbinding voor haar rekening. Daarnaast vraagt zij ook het Rijk een bijdrage te leveren aan de kosten voor de verbetering van de fietsroute Zuidhorn-Leek. De gemeente Westerkwartier houdt rekening met een financiële bijdrage van 25% in de totale aanlegkosten van één van de gekozen varianten.

Portefeuillehouder Infrastructuur en verkeer Geertje Dijkstra-Jacobi: “Met deze investering kunnen we samen met de provincie werken aan een veilige fietsverbinding tussen Zuidhorn en Leek. Deze verbetering draagt bij aan de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers. Met de realisatie van een fietsveilige route Zuidhorn-Leek gaat een wens van de gemeente Westerkwartier in vervulling.”

Het bericht Gemeente Westerkwartier en provincie investeren in fietsveilige route Zuidhorn-Leek verscheen eerst op InfoLeek.