Westerkwartier zet in op Veilig Buitengebied

Westerkwartier zet in op Veilig Buitengebied

Westerkwartier – Op 29 juni 2021 wordt in het gemeentehuis in Leek de intentieverklaring getekend om tot een veiliger buitengebied te komen. Het doel hiervan is om inwoners en ondernemers in het buitengebied alert te maken op signalen die kunnen wijzen op criminaliteit. Hierdoor kan men worden behoed voor het nemen van een stap die voor de rest van hun leven gevolgen kan hebben.

Veel criminaliteit in het buitengebied
uit de jaarcijfers van de politie blijkt dat er in 2020 in Noord-Nederland elf drugslabs zijn ontdekt en ontmanteld. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2019, toen waren het slechts zes. Landelijk is er een dalende trend van het aantal dumplocaties drugslabs zichtbaar. In Noord-Nederland is er echter een stijging waarneembaar volgens de politie. Dumpingen vinden voornamelijk plaats in het buitengebied.

De gemeente Westerkwartier is een plattelandsgemeente met een groot buitengebied. Een aantrekkelijk gebied voor potentiële criminelen. De bewoners van het buitengebied kunnen dus benaderd worden door deze lieden maar de bewoners zijn ook de ogen en oren in het gebied. Om te zorgen dat het buitengebied van de gemeente Westerkwartier veilig blijft is de gemeente samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het project Veilig Buitengebied gestart.

Project Veilig Buitengebied
Doel van de aanpak ‘Veilig Buitengebied’ is een sterk netwerk te creëren waardoor er beter zicht ontstaat op onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied.

Door het ondertekenen van de intentieverklaring geven de partijen aan structureel te willen samenwerken aan een toekomstbestendige aanpak van de veiligheidsproblemen in het buitengebied van het Westerkwartier.

Op dinsdagavond 29 juni ’21 wordt de intentieverklaring om samen voor een veilig buitengebied te zorgen, ondertekend door alle deelnemers. De eerste handtekening wordt door burgemeester Ard van der Tuuk namens gemeente Westerkwartier gezet.

De andere deelnemers zijn: politie, brandweer, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap Beheer, LTO Noord, Nederlands Melkveehouders vakbond, Enexis, Nederlandse Agrarische ondernemers, Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân.

Westerkwartier is de eerste gemeente in de provincie Groningen
De gemeente Westerkwartier is de eerste gemeente in de provincie Groningen die zich inzet om de criminaliteit op deze wijze een halt toe te roepen. De gemeente worden hierbij ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Burgemeester Ard van der Tuuk is blij met de getoonde inzet van de diverse partijen. “Meer signalen leveren wellicht een grotere pakkans op. Dat resulteert in een veiliger omgeving en dat is belangrijk voor de inwoners”

Het bericht Westerkwartier zet in op Veilig Buitengebied verscheen eerst op InfoLeek.