Bijeenkomst gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor politieke partijen

Bijeenkomst gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor politieke partijen

Gemeente Westerkwartier – Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe gemeenteraad van Westerkwartier. Als voorbereiding hierop nodigt burgemeester Ard van der Tuuk alle
(potentiële) deelnemende politieke partijen uit voor een startbijeenkomst. Deze digitale
startbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 juli aanstaande vanaf 19.00 uur.

De gemeente hanteert een draaiboek voor de verkiezingen en deze bijeenkomst is bedoeld
om (potentiële) politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen willen deelnemen
daarover te informeren. Ook krijgen de aanwezigen informatie over het belang van
integriteit bij de selectie van kandidaten op de lijsten en over de communicatie rond deze
verkiezingen. Burgemeester Van der Tuuk wordt bijgestaan door een werkgroep bestaande
uit ambtenaren van het team inwonerszaken, communicatie en de griffie. Samen vormen zij
het ‘bureau verkiezingen’.

Goede voorbereiding
‘Een goede voorbereiding helpt ons allemaal bij een succesvolle gemeenteraadsverkiezing
op 16 maart 2022. Ik vind het belangrijk op tijd met politieke partijen in gesprek te gaan
over de voorbereidingen. Vanuit de gemeente kunnen wij daarbij helpen. Het is de
bedoeling dat ook nieuwe partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deel willen
nemen zich op tijd bij ons melden. Wij helpen hen bij de opstart”. aldus burgemeester Van
der Tuuk.

Politieke partijen die nog niet zijn vertegenwoordigd in de huidige gemeenteraad kunnen
zich opgeven bij de griffie via griffie@westerkwartier.nl.

Het bericht Bijeenkomst gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor politieke partijen verscheen eerst op InfoLeek.