Onderzoek “Het Hippische Noorden” bij stichting Westerkwartier Paardenkwartier afgerond

Onderzoek “Het Hippische Noorden” bij stichting Westerkwartier Paardenkwartier afgerond

Tolbert – Het onderzoeksrapport “Het Hippische Noorden” is afgerond en dient als basis voor de realisatie van de plannen van de stichting Westerkwartier Paardenkwartier. De feiten & cijfers van de paardensector in Noord-Nederland met de nadruk op het Westerkwartier ontbraken.

De Hogere Agrarische School (HAS) heeft in opdracht van Stichting WKPK het onderzoek verricht. De uitkomsten worden woensdag 7 juli in de HJC Manege in Tolbert gepresenteerd.

Stichting WKPK heeft als gezamenlijk doel de paardensector in de regio versterken in al haar facetten. De regio staat voor een uitdaging. De landbouw, in het bijzonder de veehouderij, staat vanuit meerdere perspectieven al geruime tijd onder druk. De stichting presenteert een gebiedsontwikkelingsplan waarbij paarden de verbinding vormen. De paardensport is al groot in het Westerkwartier. Door samen te werken binnen de provincie kan een sterke hippische regio ontstaan, grensoverschrijdend aan het Westerkwartier. Het ontwikkelen van het ruimtelijk gebied heeft een enorme positieve impact op de economische ontwikkeling, sport en onderwijs.

Kansen voor de regio
Het rapport benoemt en beschrijft de kansen voor de regio rondom het Westerkwartier; de drie noordelijke provincies; Groningen, Friesland en Drenthe. In het bijzonder interessant voor de hippische ondernemers, veehouders en overheden.

De ‘rode loper’ wordt uitgelegd voor ondernemers met paarden die zich in het Westerkwartier willen vestigen. Evenals veehouders die kansen zien om hun veehouderij om te vormen naar paardenhouderij. De animo voor bedrijfsopvolging in de melkveehouderij is de laatste jaren sterk gedaald. Dit leidt vervolgens tot vergrijzing, meer stoppende bedrijven en tot gebouwen die leeg blijven staan, de zogenoemde ‘vrijkomende agrarische bebouwing’ (VAB). Deze huidige en toekomstige VAB’s zijn een risico voor het landschap, omdat door leegstand algehele achteruitgang kan plaatsvinden.

Herbestemmingen voor de bedrijfsgebouwen
Provincie Groningen en de gemeenten zien graag dat de bedrijfsgebouwen een herbestemming krijgen. Hier begint het lonkend perspectief voor het Westerkwartier. Door hetgeen het Westerkwartier en de paardensector te bieden heeft te combineren met de ontwikkelingen zoals het stijgend aantal VAB’s, ontstaat het lonkend perspectief; het Westerkwartier als aantrekkelijk hippisch vestigingsklimaat. Het creëren van een platvorm waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden en versterken waarbij paarden de verbindende factor vormen is het hoofddoel.

WKPK werkt samen met de hippische ondernemers in de regio en wordt ondersteunt door verschillende stakeholders onder ander de gemeente Westerkwartier. De cijfers en feiten geven inzicht in de huidige leefbaarheid in de genoemde regio om zo de huidige en toekomstige economische impact van de hippische sector in beeld te brengen. De presentatie vindt plaatst op 7 juli om 16.00 uur in de HJC Manege. Aanmelden is nog mogelijk via de website van het WKPK.

Het bericht Onderzoek “Het Hippische Noorden” bij stichting Westerkwartier Paardenkwartier afgerond verscheen eerst op InfoLeek.